Folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EF 1975

Folkeavstemningen om Storbritannias EF-medlemskap
Do you think the United Kingdom should remain part of the European Community (the Common Market)?
(«Synes du at Storbritannia forbli medlem av Det europeiske fellesskap (Fellesmarkedet)?»)
Valgresultat
Svar Stemmer Prosent
Yes check.svg Ja 17 378 581 67.23%
X mark.svg Nei 8 470 073 32.77%
Gyldige stemmer 25 848 654 100%
Ugyldige og blanke stemmer 0 0%
Totalt antall stemmer 25 848 654 100.00%
Valgdeltakelse 99.79%
Velgermasse 25 903 194
Valgresultat etter region
United Kingdom European Communities membership referendum, 1975 results.png

██ Ja

██ Nei

Folkeavstemning avholdt: 5. juni 1975

Folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EF 1975 var en folkeavstemning avholdt den 5. juni 1975 i Storbritannia for å måle støtten til landets fortsatte medlemskap i Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF), ofte kjent som det felles marked på det tidspunkt hvor landet inntrådte i 1973 under den konservative Edward Heaths regjering. Labours manifest for oktobervalget i 1974 lovet at folk skulle beslutte «gjennom valgurnen» om kongeriket skulle forbli i EF. Velgerne uttrykte betydelig støtte til EF-medlemskap, med 67% for, til fordel for en valgdeltagelse på 65%. Dette var den første folkeavstemningen som ble avholdt i hele Storbritannia; tidligere hadde andre folkeavstemninger kun vært arrangert i Skottland, Wales, Nord-Irland, London og enkelte byer. Det forble den eneste britiske folkeavstemning inntil folkeavstemningen om ny valgordning i Storbritannia i 2011.