Flystyrten i Bråstadskogen i 1945

Flystyrten i Bråstadskogen i 1945 var flystyrten av Royal Air Force-flyet Short Stirling Mk. IV – LJ 888, nedskutt av tyske jagere under andre verdenskrig natt til 31. mars 1945.

Short Stirling Mark IV - (LK 115), samme type fly som ble skutt ned og styrtet i Bråstadskogen
Oversatt brev fra ett av mannskapet i sitt 21 år til sine foreldre, i tilfelle han skulle omkomme. Han skriver blant annet at han ikke er redd for å dø, og at han elsker begge foreldre av hele sitt hjerte. Kopi av originalbrevet og oversettelsen ligger i en postkasse av tre på krasjstedet.

OppdragetRediger

Flyet, som var et fire motors bombefly som var ombygd for transportoppdrag, tok av fra RAFs flybase i Shepherds Grove i Suffolk i England kvelden 30. mars. Det var på sitt 16 tokt, lastet med våpen, utstyr og store mengder sprengstoff. Det hadde fått fjernet mye av bevæpningen grunnet at man ønsket å ha med mest mulig last. Dette gjorde at det var et lett bytte for tyske nattjegere (Junkers Ju 88) da det kom inn over kysten ved Tvedestrand.

Flyet var kun bevæpnet med haleskyts med fire Browning M1917 maskingevær i kaliber .30-06 Springfield, mens Ju 88-ene var bevæpnet med en MG FF 20mm maskinkanon og to MG 17 maskingevær, en modell (Ju 88G) hadde to MG 151 15mm maskinkanoner istedenfor den ene MG FF. Målet for LJ 888 var droppsone 318 ved Damtjern, omtrent 35 km vest/sørvest for Larvik. Mottaker var Milorg distrikt 17.

NedskytingenRediger

Etter å ha blitt angrepet av de tyske flyene dreide flyet kursen over Austre Moland, og ved Longum ble det skutt i brann. Det styrtet inn Bråstadskogen på Bråstad i Øyestad kommune (idag Arendal), og de seks ombord omkom. Lokalbefolkningen ville at de omkomne skulle få en ordentlig begravelse, og søkte myndighetene om tillatelse. Tillatelse ble gitt, og pastor Rikstad sto for seremonien 7. april, da de ble begravet på Bråstad. De omkomne ble senere gravd opp og flyttet til Arendal kirkegård, hvor det er idag tre støtter med to navn på hver. Ved gravene hvor også det ligger flere RAF-personell står en minnesten med innskriften:

 Til minne om britiske og australske flyvere - falt i kamp for Norges frihet
Greater love hath no man that he gives his life for another (større kjærlighet har ingen mann som gir sitt liv for en annen) 

MinnesmerkerRediger

Det er opprettet to minnesmerker etter flystyrten, ett ved selve krasjstedet, og ett ved Bråstad skole like i nærheten. Det er også en utstilling relatert til flystyrten inni det tidligere skolebygget. Minnesmerket ved skolen er laget med propellen fra flyet, og reist av Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) avdeling Arendal. Denne ble avduket 10.oktober 1984 av moren til en av de omkomne, Zoia Harding Klimanek. Inskripsjonen på dette minnesmerket sier:

 I Bråstadskogen 31. mars 1945 ofret disse britiske flyvere livet for Norges frihet
T.L Brunton, D.V: Catterall, J.R. Cross
R.S.P. Harding-Klimanek, G.S.Reed, P.M. Myers 

Minnesmerket ved styrtstedet er laget av en del av understellet til flyet, og det laget i samarbeid mellom grunneier, NROF, og Bråstad historielag. Dette minnesmerket ble avduket 13. mars 2003, og det ble også reist et informasjonskilt på stedet. Inskripsjonen på minnesmerket sier:

 Minnesmerke reist 13. mars 2003. Del av understellet til flyet. Tatt vare på og gitt av Ingvald Seljåsen.
Bråstad lokalhistorielag. Norges reserve offiserers forening-Nedenes. 

Stien inn til krasjstedet og minnesmerket er godt skiltet og merket.

MannskapetRediger

  • Derrick Vivian Catterall, 21 år, pilot
  • Thomas Louitt Brunton, 22 år, telegrafist
  • John Richard Cross, 20 år, skytter
  • Reginald Sergius Paul Harding Klimanek, 23 år, dropper
  • Paul Montefiore Myers, 20 år, flymaskinist
  • George Sidney Reed, 30 år, navigatør

BilderRediger

LitteraturRediger

  • Stein Vyrje: Luftkrigens minnesmerker, en dramatisk beretning om luftkrigens virkelighet 1940-45, sør i Norge Aschehoug 1991, ISBN 8203165427

Eksterne lenkerRediger