En flystasjon er et område der det er stasjonert militære flyavdelinger, med andre ord en militær flyplass. I tillegg til en flystripe har flystasjonen et minimum av tilhørende installasjoner, og er vanligvis base for flyskvadroner og støtteenheter.

Flysoldater foran et jagerfly og shelter.
AMARG er et oppbevarings- og vedlikeholdssenter for fly, tilknyttet Davis-Monthan Air Force Base.

Norske flystasjoner rediger

I tillegg kommer Stasjonsgruppe Banak som er underlagt Luftforsvarsbase Bodø

I Forsvarsstudie 07 ble flystasjonene på Ørlandet og Sola foreslått nedlagt. 14. juni 2012 vedtok Stortinget at Rygge flystasjon og Bodø hovedflystasjon skulle legges ned.[1]

Referanser rediger