Rullebane

(Omdirigert fra «Flystripe»)

Rullebane er en betegnelse på det området som er beregnet nyttet for luftfartøy for avgang og landing ved en flyplass. En rullebane kan være av fast dekke (betong, asfalt) eller løst (grus, gress).

En rullebane med terskel og rullebanenummer 24

Lengde på rullebaner oppgis som regel i meter etter anbefaling av den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO), mens enheten fot fremdeles brukes på mange rullebaner i Nord-Amerika.

Nummerering rediger

På de fleste rullebaner kan det foretas avgang og landing i to retninger, og i luftfarten betegnes dette med et to-sifret tall som angir banens magnetiske retning på et 360-graders kompass avrundet til nærmeste 10 hele grader og deretter dividert med 10 (hvis 0 så brukes 36). For eksempel vil en baneretning på 268 grader bli avrundet til 270 og angitt som 27. Noen rullebaner kan ha restriksjoner på avgang og/eller landing i enkelte retninger.

Ved bruk av bane 18, landes det fra nord mot sør (sør er 180 grader). Den motsatte baneretningen er 36 (landing mot nord, 360 grader). Videre følges dette for en bane som ligger øst-vest – bane 09 ved avgang og landing mot øst og bane 27 ved avgang og landing mot vest. Dersom det er to parallelle rullebaner, skilles de fra hverandre ved at det legges det til en «L» (for «left») på banen til venstre, og «R» (for «right») på banen til høyre. For eksempel har de to parallelle rullebanene på Oslo lufthavn, Gardermoennumrene 01L/19R og 01R/19L. Der det er tre parallelle baner legges det til en «C» (for «centre») på banen i midten, dette ser man for eksempel ved Schiphol lufthavn i Amsterdam. Er det fire eller flere rullebaner er det vanlig å forskyve tallet et hakk på noen av banene, for eksempel er det fire parallelle nord-syd rullebaner i Denver, og de er nummerert 16R/34L, 16L/34R, 17L/35R og 17R/35L.

 
Nummeret viser at rullebanens retning er ca. 90 grader mot øst, R-en viser at det er den rullebanen som ligger til høyre av de rullebanene som er parallelle.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger