Flussmiddel

kjemikalie benyttet i metallurgiske prosesser som rengjøringsmiddel, flytemiddel eller rensemiddel i forbindelse med lodding og sveising

Flussmiddel er tilsetninger som benyttes i metallurgiske prosesser for å overføre stoffer som ikke smelter ved en gitt temperatur, til lettsmeltelig flytende slagg. Flussmiddel brukes også ofte ved lodding og sveising.

Kolofonium som brukes til lodding.

Ved lodding er det et middel i fast, flytende eller pastaform som anvendes for å forbedre loddeevnen til den aktuelle komponenten. Flussmiddel virker gjennom å løse opp og forhindre videre oksidasjon på basismetallet under loddeprosessen. Dette resulterer i bedre feste og kontakt for loddingen mot basismetallet. Flussmiddel kan også være en del av loddetinn. Flussmidlet finnes i kanaler i loddetinnet, og forandrer egenskapene hos det. Det finnes flere ulike typer av flussmiddel, og det er mulig å få loddetinn med ulike gehalter av flussmiddel.

Helsefare rediger

Flussmiddel bestående av sinkklorid eller ammoniumklorid er helseskadelig for mennesker, særlig ved innånding. Etter at disse helsefarene er blitt dokumentert brukes derfor dette i langt mindre grad som flussmiddel i loddetinn som brukes til manuell lodding av elektroniske komponenter. Andre typer flussmidler kan også være helseskadelige i varierende grad, og det har de siste årene blitt satt fokus på arbeidsmiljø ved loddestasjoner blant annet ved å bruke avtrekksvifter og punktavsug.

Liste over flussmidler rediger

Eksterne lenker rediger