Kaliumklorid

kjemisk forbindelse

Kaliumklorid (KCl) er et metallhalidsalt som består av kalium og klor. I ren form er det luktfritt. Det danner hvite eller fargeløse glassaktige krystaller, med en krystallstruktur som kløver lett i tre retninger. Kaliumkloridkrystaller er flatesentrert kubiske. Kaliumklorid kalles også "Muriate of Potash". Potash varierer i farge fra rosa eller rød til hvit avhengig av gruve og utvinningsprosess. White potash, også kalt soluble potash, er vanligvis høyere i analyse og brukes mest til å lage flytende starter-gjødsel. KCl brukes i medisin, vitenskapelig anvendelse, matpreservering (E508) og i judisiell eksekusjon ved giftdrap. Det forekommer naturlig som mineralet sylvitt og i kombinasjon med natriumklorid som sylvinitt.

Kaliumklorid
Identifikatorer
CAS-nummer7447-40-7
Kjemiske egenskaper
FormelKCl
Molar masse74,551 g/mol
UtseendeHvitt krystallisk pulver
Tetthet1987 kg/m3
Smeltepunkt776 °C
Kokepunkt1500 °C
Løselighet34,0% (vann 20 °C)
Løselighet i etanol0,4%

Kjemiske egenskaper rediger

Kaliumklorid kan reagere som kilde for klorid ion. Som med alle andre løselige kloridioner, vil det felle ut uløselige klorid salter når det tilsettes en løsning av et passende metall ion:

KCl(aq) + AgNO3(aq) → AgCl(s) + KNO3(aq)

Kilder rediger