Flertall (avstemning)

delmengde av et sett som består av mer enn halvparten av settets elementer, i en avstemning

Flertall er regler eller prinsipper for hvordan avstemninger skal avgjøres.[1]

De mest omtalte formene for flertall:[2]

  • Positivt flertall — et uttrykt flertall for en sak eller et vedtak
  • Negativt flertall — betegnelse på flere ulike former for flertall
  • Simpelt flertall — flest stemmer, men mindre enn 50 % av de avgitte stemmer, når blanke/avholdende regnes med.
  • Alminnelig flertall — når forslaget har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer.
  • Rent flertall — om parti i valgt forsamling som har mer enn halvparten av representantene alene, uten støtte fra andre.
  • Kvalifisert flertall — Strengere krav enn til alminnelig flertall. Eksempelvis 2/3, 3/4 eller 4/5.
  • Absolutt flertall — en variant av «kvalifisert flertall» der det kreves tilslutning fra mer enn 50 % av de stemmeberettigede.

Referanser

rediger
  1. ^ Berg, Ole T. (2. februar 2021). «flertall». Store norske leksikon. Besøkt 15. november 2022. 
  2. ^ «Det Norske Akademis ordbok». naob.no. Besøkt 22. juli 2023.