Positivt flertall

Positivt flertall betegner innenfor statsvitenskapen et system der et flertall av representantene i en forsamling som velger et utøvende organ som står ansvarlig overfor dette aktivt må stemme for dannelsen av dette organet. I Norge gjelder dette prinsippet blant annet for byrådet i Bergen. Det gjaldt også tidligere for byrådet i Oslo, men der har man nå gått over til et system med negativt flertall, der ordføreren ber den han oppfatter som lederen for den mest styringsdyktige koalisjonen om å danne byråd.

Systemet med positivt flertall kan i visse tilfeller føre til andre regjeringskonstellasjoner enn i systemer med negativt flertall. Ved valget i Tyskland i 2005 var det på forhånd to koalisjoner, én bestående av CDU/CSU og FDP og én bestående av SPD og Grüne. Ingen av disse oppnådde flertall siden venstrepartiet Die Linke gjorde et bedre valg enn forventet. Siden imidlertid Die Linke ikke ville støtte en regjering de ikke selv var en del av, og SPD/Grüne ikke var interessert i å regjere sammen med disse, ble det forhandlinger for å skape et positivt flertall, som til slutt endte opp med en koalisjonsregjering av CDU/CSU og SPD.

Et positivt flertall omtales også som et investitur.

Se ogsåRediger