Fjellområde

Fjellområde eller høyfjellsområde betegner et avgrenset geografisk område hvor det er flere høyereliggende fjell som har et felles navn. Et lignende betegnelse er høyfjellsvidde, men i dette begrepet ligger at det er færre fjelltopper og at det er selve området som er høytliggende.