Vidde

flat, åpen strekning i høyland

En vidde er et åpent fjellområde som generelt ligger høyere enn tregrensen og har begrenset vekst av trær.

Hardangervidda om sommeren

Vidder i Norge inkluderer Hardangervidda, Rørosvidda og Finnmarksvidda. Flere av disse har reinstammer, ville eller tamme.