FilmMax var en filmkanal som var tilgjengelig i Norge gjennom kabel-tv og parabol fra 1992 til 1995. Kanalen sendte filmer 24 timer i døgnet og var en søsterkanal til TV1000.

FilmMax ble lansert høsten 1992 og ble da den tredje skandinaviske filmkanalen etter FilmNet og TV1000.

FilmMax sendte med jevne mellomrom erotiske filmer som en del av programtilbudet, men disse var sensurert av hensyn til norsk lovgivning. Høsten 1994 fjernet derimot FilmMax svartsladden og sendte usensurerte erotiske filmer. Statens medieforvaltning reagerte med hjemmel i kringkastningsloven og vurderte å sperre FilmMax' adgang til norske kabelnett. FilmMax fortsatte imidlertid praksisen. Dette resulterte i et vedtak om forbud mot videresending av FilmMax sine signaler over det norske kabelnettet. Vedtaket ble påklaget av TV1000 Sverige AB, eier av FilmMax, som mente dette stred mot EØS-avtalen. Kulturdepartementet avviste klagen, og opprettholdt Statens medieforvaltning sitt vedtak.[1] Mot slutten av mai 1995 gjenopptok FilmMax sensuren av de erotiske filmene etter at departementet hadde bedt kabeltvselskapene sperre kanalen sin tilgang til kabelnettet.

1. november 1995 la TV1000 ned FilmMax. Nedleggelsen ble begrunnet med kapasitetsproblemer i kabelnettene. TV1000 valgte heller å konsentrere seg om den nye kanalen TV1000 Cinema.[2]

ReferanserRediger