Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren

Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren er et viktig økumenisk dokument undertegnet av Det Lutherske Verdensforbund og Den katolske kirke i 1999.

Den teologiske uenigheten om rettferdiggjørelseslæren («frelseslæren») var blant reformasjonens største stridsspørsmål, og fra reformatorisk side selve stridens kjerne. Dette førte til sterke lærefordømmelser av den andre part fra begge sider.

I nyere tid (særlig fra siste halvdel av 1900-tallet) har det vært utarbeidet en rekke rapporter og dokumenter fra både luthersk og katolsk side, der disse uenigheter – og gjensidige fordømmelser – har vært belyst på nytt. Dette, sammen med et langvarig dialogarbeid mellom Det Lutherske Verdensforbund (på vegne av sine medlemskirker) og Det pavelige råd for fremme av kristen enhet, la grunnlaget for at det i 1999 ble mulig å signere en felles erklæring om rettferdiggjørelseslæren.

I juli 2006 signerte også Metodistenes Verdensråd (World Methodist Council) erklæringen.

I felleserklæringens punkt (40) står det:

«Den forståelsen av rettferdiggjørelseslæren som er fremlagt i denne erklæring, viser at det finnes en konsensus mellom lutheranere og katolikker når det gjelder de grunnleggende sannheter i rettferdiggjørelseslæren. I lys av denne konsensus er de gjenværende ulikheter akseptable (...). Med andre ord er de lutherske og de romersk-katolske utlegninger av rettferdiggjørelseslæren åpne i forhold til hverandre og rokker ikke ved den oppnådde konsensus når det gjelder de grunnleggende sannheter.»

I punkt (11) enes man om en bibelsk forståelse av hva rettferdiggjørelse er (bibelhenvisninger utelatt fra sitatet):

«Rettferdiggjørelse er syndsforlatelse, frihet fra syndens og dødens makt og fra lovens forbannelse. Den innebærer at man blir tatt inn i fellesskap med Gud – her og nå, men fullt ut først i det kommende gudsriket. Den forener med Kristus og med hans død og oppstandelse. Den skjer ved mottagelsen av Den hellige ånd i dåpen og innlemmelse i det ene legemet. Alt dette kommer fra Gud alene, for Kristi skyld, av nåde og gjennom tro på «evangeliet om Guds sønn».»

Eksterne lenker rediger