Fanyang (kinesisk: 范陽) var en gammel by i det nordlige Kina, et eller annet sted nær det nåværende Beijing. Byen var også kjent under navnene Youzhou 幽州 og Ji 薊, i siste tilfelle som hovedstad for staten Yan.

Fanyang ble grunnlagt i De stridende staters tid av staten Yan, som gjorde den til sin hovedstad. Etter at Yan var blitt erobret av Qin ble byen hovedstad for dens provins ved navn Guangyang 廣陽郡. Under Han-dynastiet ble byen hovedstad for provinsen Yuyang 漁陽郡.

Fanyang var administrativt sentrum for staten Youzhou i det østlige Han. På grunn av sin utsatte beliggenhet i nord ble den stadig utsatt for angrep fra barbariske stammer. Også under de gule turbaners opprør ble byen angrepet.

Byen er også omtalt i Beretningen om de tre kongedømmer.

Under Jin- og Tang-dynastiene var Fanyang en viktig garnisonsby og et stort handelssenter. An Lushan innledet opprør i Fanyang, og etter at han hadde utropt seg selv til keiser gjorde han Fanyang til sin hovedstad.