Fanokles var en elegisk poet i antikkens Hellas, i den hellenistiske perioden (323-146 f.Kr.). Man vet lite om hans liv og verk, annet enn at han har fellestrekk med Filitas, Kallimakhos og Hermesianax.

Hans verk Kjærlighetshistorier eller vakre ynglinger er en katalog over homofili i gresk mytologi og litteratur. Her fortelles blant annet om Orfeus' kjærlighet til Kalaïs og om hvordan trakiske kvinner dreper Orfeus når de blir avvist.