Fakultet for teknologi

fakultet ved NTNU

Fakultet for teknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) var en videreføring av det tilsvarende fakultetet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Ved fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Gjøvik (nå: NTNU i Gjøvik), Høgskolen i Ålesund (nå: NTNU i Ålesund) og Høgskolen i Sør-Trøndelag, som trådte i kraft 1. januar 2016, ble fakultetet en del av NTNU.

«Retortebygningen», campus Kalvskinnet.

Aktiviteten ved de ulike NTNU-enhetene fortsatte med små endringer i 2016, samtidig som det ble arbeidet på ulike områder med planer for studier, faglig og administrativ organisering, og kvalitetssikring på alle områder, slik at alt var klart 1. januar 2017.[1]

Fra 1. januar 2017 er antall fakulteter ved NTNU redusert til åtte. Virksomheten ved Fakultet for teknologi blir videreført i ulike institutter under fire av disse fakultetene.

Fakultetet var delt i åtte institutter. Listen nedenfor viser institutt- og fakultetstilhørighet for disse fra 1. januar 2017: Forkortelsene som er brukt: AD=Fakultet for arkitektur og design; IE=Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk; IV=Fakultet for ingeniørvitenskap; NV=Fakultet for naturvitenskap

  • Institutt for allmennfag; videreføres som Institutt for allmennfag under IE. Instituttet opprettes for en periode på inntil to år.
  • Institutt for bioingeniørfag; videreføres som Institutt for bioingeniørfag under NV.
  • Institutt for bygg og miljø; integreres i Institutt for bygg- og miljøteknikk under IV. Faggruppe for tradisjonelt bygghåndverk integreres i Institutt for arkitektur og teknologi under AD.
  • Institutt for elektrofag og fornybar energi; faggruppe for automatisering integreres i Institutt for Teknisk kybernetikk under IE; faggruppene for elektronikk og instrumentering integreres i Institutt for elektroniske systemer under IE; faggruppe for elkraft integreres i Institutt for elkraftteknikk under IE; faggruppe for fornybar energi integreres i Institutt for energi- og prosessteknikk under IV.
  • Institutt for kjemi og materialteknologi; integreres i Institutt for materialteknologi under NV.
  • Institutt for maskinteknikk og logistikk; integreres i Institutt for maskinteknikk og produksjon under IV.
  • Institutt for matteknologi; integreres i Institutt for bioteknologi og matvitenskap under NV.
  • Institutt for informatikk og e-læring; integreres i Institutt for datateknologi og informatikk under IE.

Referanser rediger

Kilder rediger

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata