Fakultet for arkitektur og design

fakultet ved NTNU

Fakultet for arkitektur og design, kortform AD-fakultetet, ved NTNU ble opprettet 1. januar 2017, som en følge av fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Gjøvik (nå: NTNU i Gjøvik), Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund (nå: NTNU i Ålesund).

2009: Arkitektstudenter i første årskurs ved NTNU bygger i målestokk 1:1

Fusjonen trådte i kraft 1. januar 2016, men aktiviteten ved de ulike enhetene fortsatte med små endringer i 2016, samtidig som det ble arbeidet på ulike områder med planer for studier, faglig og administrativ organisering, og kvalitetssikring på alle områder, slik at alt var klart 1. januar 2017.[1]

De enhetene som fra 2017 inngår i AD-fakultetet, er:

  • Fakultet for arkitektur og billedkunst (Trondheim)
  • Institutt for produktdesign (inntil 2017 under Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Trondheim)
  • Bachelor i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern (tidligere HiST, Trondheim)
  • Designorienterte utdanningsprogram ved avdeling for informatikk og medieteknikk (Gjøvik)

Marianne Skjulhaug har vært dekan ved fakultetet siden 1. august 2021. Hun etterfulgte Fredrik Shetelig.[2]


Institutter fra 1. januar 2017 rediger

 
Professor Helge Fiskaa (NTNU) med studenter
 
Forskning ved fakultetet:
ZEB Living Lab. Ark.: Luca Finocchiaro)

De fire instituttene er i størrelsesorden 15 til vel 50 årsverk.[3] «AB» i listen nedenfor er kortform for Fakultet for arkitektur og billedkunst.

Institutt for arkitektur og planlegging

Tidligere enheter som inngår: Byggekunst, prosjektering og forvaltning, institutt AB; Byforming og prosjektering, institutt AB; Smart Cities, faggruppe ved Byggekunst, historie og teknologi, institutt AB.

Institutt for arkitektur og teknologi

Tidligere enheter som inngår: Byggekunst, historie og teknologi (minus faggruppe Smart Cities), institutt AB; Byggekunst, form og farge, institutt AB; Tradisjonelt bygghåndverk, faggruppe ved Institutt for Bygg og miljø, Fakultet for teknologi.

Institutt for design

Tidligere enheter som inngår: Institutt for produktdesign, IVT og fagseksjonen design/medieteknikk ved NTNU i Gjøvik.

Kunstakademiet i Trondheim

Videreføring av Kunstakademiet i Trondheim.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Tidsplan for fusjonen
  2. ^ Mikkelsen, Solveig (5. mai 2021). «Marianne Skjulhaug overtar som dekan etter Shetelig». www.universitetsavisa.no. Besøkt 2. februar 2022. 
  3. ^ Saksfremlegg til NTNUs styremøte

Kilder rediger

Eksterne lenker rediger