Åpne hovedmenyen

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Hovedbygningen

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) var inntil 2017 et fakultet ved NTNU. Det hadde sin virksomhet innenfor NTNUs teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil. Fakultetet bestod av 10 institutter, de fleste lokalisert på Gløshaugen. Instituttene tilbød blant annet undervisning til de omtrent 30 ulike studieprogrammene fakultetet hadde, deriblant syv femårige sivilingeniørprogram og geologi bachelor/master. IVT var en vesentlig bidragsyter innenfor sivilingeniør- og doktorgradsutdanning i Norge og bidro med aktuell kunnskapsproduksjon nasjonalt og internasjonalt. Tett samarbeid med næringsaktører sørget for at forskning og undervisning på fakultetet var internasjonalt fremragende.

Som en følge av fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Gjøvik (nå: NTNU i Gjøvik), Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund (nå: NTNU i Ålesund) videreføres virksomheten ved ni av IVT-instituttene fra 1. januar 2017 i det nye Fakultet for ingeniørvitenskap, der også enheter fra Gjøvik og Ålesund inngår. Virksomheten ved Institutt for produktdesign videreføres i Institutt for design ved Fakultet for arkitektur og design.[1]

Fusjonen trådte i kraft 1. januar 2016, men aktiviteten ved de ulike enhetene fortsatte med små endringer i 2016, samtidig som det ble arbeidet på ulike områder med planer for studier, faglig og administrativ organisering, og kvalitetssikring på alle områder, slik at alt var klart 1. januar 2017.[2]


Fakta om IVT pr. 2015Rediger

Ca. 1100 ansatte og ca. 3500 studenter. 80% av Norges ingeniører kommer fra NTNU, halvparten av disse er fra IVT-fakultetet (årlig). Godt studentopptak (2012: 11426 søkere, 924 svarte ja, 823 møtte, 41,4% jenteandel). Gjennomsnittlig 65 ph.d.-disputaser i året. Høy eksternaktivitet (356 mill. i 2010). IVT deltar i 16 sentre (inkluderer SFF/SFI/FME), er vertsfakultet for 4 sentre (inkluderer SFI/SFF). Eksternfinansiering av ca 15 professorater.

InstitutterRediger

Fakultetets aktivitet var organisert rundt ti institutter:

ReferanserRediger

  1. ^ Saksfremlegg …, s. 15
  2. ^ Tidsplan for fusjonen

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger