FNs permanente forum for urfolk

FNs permanente forum for urfolk (UNPFII – United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues) er et rådgivende organ for FN, i spørsmål som omhandler urfolk. Rådet rapporterer til FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC).

OversiktRediger

 • FNs Permanente Forum er et forum for urfolk i hele verden.
 • Det finnes over 370 millioner urfolk i ca. 70 land verden over.

HistorieRediger

Etableringen av FNs Permanente Forum ble diskutert på FNs verdenskonferanse om menneskerettigheter i Wien i 1993. Wien-erklæringen som ble vedtatt der anbefalte at et slikt forum skulle etableres, som en del av FNs første tiår for urfolk. En arbeidsgruppe ble etablert, og en rekke møter ledet fram til etableringen av forumet, ved FNs økonomiske og sosiale råds resolusjon 2000/22.

MandatRediger

Forumets mandat er å diskutere urfolksaker, i forhold til sosial utvikling, kultur, miljø, utdanning, helse og menneskerettigheter.

Forumet skal:

 • gi råd og anbefalinger til FNs økonomiske og sosiale råd og til ulike programmer, fond og organisasjoner innenfor FN-systemet;
 • Øke bevisstheten om, og bedre integrasjonen og integrasjonen av aktiviteter knyttet til urfolk;
 • Forberede og spre informasjon om disse områdene.

MedlemmerRediger

Det er 16 uavhengige eksperter, som utnevnes for en 3-årsperiode. På slutten av perioden kan de gjenvelges eller gjenutnevnes for en ny periode.

Av de 16 medlemmene er 8 nominert av regjeringene i medlemslandene, og 8 nomineres direkte av urfolk-organisasjoner. De regjeringsnominerte velges av FNs økonomiske og sosiale råd, basert på i hvilken grad de ulike regionale gruppene er representert (se nedenfor). De som er nominert av urfolk-organisasjoner oppnevnes av Presidenten av ECOSOC, og representerer de 7 sosiokulturelle regionene, for å sikre en representativ dekning av verdens urfolk.

SesjonerRediger

Hittil er følgende sesjoner holdt:

 • Første sesjon: Mai 2002, ved FNs hovedkvarter i New York.
 • Andre sesjon: Mai 2003, ved FNs hovedkvarter i New York; tema var «Barn og ungdom blant urfolk».
 • Tredje sesjon: Mai 2004, ved FNs hovedkvarter i New York; tema var «Kvinner blant urfolk».
 • Fjerde sesjon: Mai 2005, ved FNs hovedkvarter i New York; tema var «FNs tusenårsmål og urfolk», med fokus på det første tusenårsmålet som er å utrydde ekstrem fattigdom og sult, og det andre målet, som er å sikre grunnutdanning for alle.
 • Femte sesjon: Mai 2006, ved FNs hovedkvarter i New York; tema var «FNs tusenårsmål og urfolkene: Redefinering av tusenårsmålene».
 • Sjette sesjon: Mai 2007, ved FNs hovedkvarter i New York; tema var «Territorier, Landområder og Naturressurser».
 • Sjuende sesjon: April 2008
 • Åttende sesjon: Mai 2009
 • Niende sesjon: Mai 2010
 • Tiende sesjon: Mai 2011
 • Ellevte sesjon: Mai 2012

Første tiår (1995-2004)Rediger

Det første internasjonale tiåret for verdens urfolk het «Indigenous people: partnership in action», og ble etablert av FNs hovedforsamling med resolusjon 48/163 [1], og hadde som hovedmål å styrke internasjonalt samarbeid for å løse de problemene urfolk står overfor innen områder som menneskerettigheter, miljø, utvikling, helse og utdanning.

Andre tiår (2005-2015)Rediger

Det første internasjonale tiåret for verdens urfolk heter «Partnership for Action and Dignity», og ble etablert av FNs hovedforsamling på deres 59. sesjon,[2] og handlingsplanen ble vedtatt på den 60. sesjonen.

Målene for det andre tiåret er:

 • Fremme ikke-diskriminering og inkludering
 • Full og faktisk deltakelse i beslutninger
 • Redefinere utviklingspolitikken, ut ifra en visjon om likeverd
 • Vedta en målrettet politikk som legger vekt på spesielle grupper (kvinner, barn og ungdom)
 • Utvikle sterke overvåkningsmekanismer og tydeliggjøre ansvarsforholdene, for å beskytte rettighetene til urfolk

Regionale grupperRediger

De fem regionale gruppene av land som FN bruker er:

De syv sosio-kulturelle regionale gruppene er:

Eksterne lenkerRediger