FN-sekretariatet

FN-sekretariatet er et av hovedorganene i De forente nasjoner (FN) og ledes av generalsekretæren, støttet av en stab på rundt 8 900 internasjonale embedsmenn over hele verden. Sekretariatet betjener de andre hovedorganene i FN og forvalter deres programmer og retningslinjer.