Forsvarets innsatsstyrker

(Omdirigert fra «FIST-H»)

Forsvarets innsatsstyrker (FIST) var i hovedsak Norges bidrag til operasjoner utenlands. Innsatsstyrkene fra alle forsvarsgrener er ferdig utdannede og trente avdelinger av høy kvalitet som hurtig kan settes inn i et konfliktområde. Innsatsstyrkene inngår også i den nasjonale styrkestrukturen.

Forsvarets innsatsstyrke/Hær (nedlagt) rediger

Forsvarets innsatsstyrke/Hær (FIST/H) var en avdeling i Den norske hæren underlagt Hærens styrker. FIST/H var Hærens styrkebidrag til Forsvarets innsatsstyrker. Avdelingen ble opprettet i 2001 og nedlagt i 2010.

Det mest sentrale elementet i FIST/H var Hurtig Reaksjonsstyrke, hvor blant annet Telemark bataljon inngikk.

FIST/H stilte også ledelseselementer; Norwegian Contingent Command (NCC), som var på plass i Afghanistan, Irak og Kosovo, som øverste ledelse for det norske bidraget i den angjeldende operasjon. FIST/H hadde også en viktig oppgave i å forberede ankomst av norske avdelinger, og å sørge for deployeringen.

FIST/H ble avviklet da hele Hæren i prinsippet gikk over til å bli en innsatsstyrke.

Forsvarets innsatsstyrke/Luft rediger

 
Luftforsvarets Bell 412SP helikopter er en del av FIST/L, her under transport av US Marines ved Orkanger

Forsvarets innsatsstyrke/Luft (FIST/L) er Luftforsvarets styrkebidrag til Forsvarets innsatsstyrker.

Avdelinger
  • FIST/L–Basesett
  • FIST/L–Elektronisk krigføring
  • FIST/L–Helikopter
  • FIST/L–Kampfly
  • FIST/L–Luftvern
  • FIST/L–Maritimt patruljefly
  • FIST/L–Transportfly

Forsvarets innsatsstyrke/Sjø rediger

Forsvarets innsatsstyrke/Sjø (FIST/Sjø) var en avdeling i det norske Sjøforsvaret underlagt Sjefen for Kysteskadren. FIST/Sjø er Sjøforsvarets styrkebidrag til Forsvarets innsatsstyrker.

FIST/Sjø besto av om lag 1.060 befal og 1.100 vernepliktige. Fartøyer og avdelinger i FIST/Sjø rotererte i henhold til operativt nivå og fredstjenestekontrakter. Følgende styrker inngikk i FIST/Sjø:

Kystjegerkommandoen var under utvikling og skulle innmeldes i FIST/Sjø innen 2010.

Eksterne lenker rediger