Eutrof

(Omdirigert fra Eutrofiering)

Eutrofi betyr næringsrik.

Eutrofi skyldes høy primærproduktivitet, på grunn av høyt næringsinnhold. Dette gir vanligvis algeoppblomstring. Bunnvannet får da lavt oksygen-innhold; og vannet mangler da ofte bunn-fisk. Oksygenmangel oppstår lettest i grunne innsjøer på grunn av det mindre hypolimnetiske volum. Økologer bruker termen for å skille produktive innsjøer med god eller overdreven næringstilførsel fra uproduktive oligotrofe, karakterisert ved næringsmangel.

Mesotrofe innsjøer og vassdrag har middels, (dvs. her: optimalt) nivå (næringsrikdom) for produktivitet, større enn oligotrofe innsjøer og vassdrag (altså næringsfattige), men mindre enn eutrofe innsjøer og vassdrag (altså næringsrike).

Eksterne lenkerRediger