Vannblomst

Vannblomst er en stor tilvekst av alger i et vannsystem. Normalt er bare en eller noen få algearter innblandet. Alle vannlevende organismer som driver fotosyntese og ikke er planter kalles alger. Vannblomster har altså ingenting å gjøre med blomster.

Vannblomst i Atlanterhavet