Åpne hovedmenyen
Laurasia-Gondwana.png

Laurasia eller Euramerika, var et superkontinent, som bestod av dagens Nord-Amerika, Europa og de nordlige og vestlige delene av Asia. Arabia og India var i hele den perioden Laurasia fantes deler av Gondwana og ble forbundet med Asia først etter at Laurasia hadde delt seg opp.

Laurasia besto av flere kratoner: Laurentia (Nord-Amerika), Baltica, Angaraland (Sibir), Kazakhstania og de nordlige og sørlige kinesiske kratonene. Det besto som selvstendig kontinent gjennom hele Mesozoicum, og ble først splittet opp i Paleocen.

Laurasias historieRediger

 • ~1.1 milliarder år siden (Stenium): superkontinentet Rodinia ble formet.
 • ~750 millioner år siden (Kryogenium): Rodinia brøt opp. De samme kratonene som senere utgjorde Laurasia var samlet i Protolaurasia.
 • ~600 millioner år siden (tidlig Ediacara): Protolaurasia ble en del av det nye superkontinentet Pannotia.
 • ~550 millioner år siden (sen Ediacara): Pannotia brøt opp, og Protolaurasia delte seg opp i Laurentia, Baltica og Angaraland.
 • ~Perm: Angaraland og Kazakhstania kolliderte med Baltica og formet den nordlige delen av superkontinentet Pangæa.
 • ~Jura: Pangæa splittet opp av Tethyshavet i et sørlig Gondwanaland og nordlig Laurasia.
 • ~Kritt: Laurasia begynte å sprekke opp i to kontinenter – Nord-Amerika og Eurasia, men var forbundet via Grønland og Baltica.
 • ~Eocen: det lille kontinentet India kolliderte med Asia og presset i været Himalaya.
 • ~Paleocen: Laurasia splittet opp av Atlanterhavet.
 • I dag: Laurasias østlige og vestlige del fjerner seg fortsatt fra hverandre med ca. 2,5 cm i året.
 • ~250 millioner år inn i framtiden: Atlanterhavet har lukket seg igjen, og Laurasia er en del av det nye superkontinentet Pangaea Ultima.
 • ~400 millioner år in i framtiden: Pangaea Ultima bryter opp, Laurasia brytes trolig også opp i mindre deler i prosessen.