Enveiskjøring

Enveiskjøring innebærer at trafikk på veier og gater bare går i en retning. Gater og veier som er enveiskjørte merkes normalt med et blått, rektangulært skilt med en hvit pil som angir kjøreretningen (skilt nr 526.1/526.2 Enveiskjøring). I motsatt retning brukes forbudsskilt nr 302 (innkjøring forbudt). Det er rødt med en bred hvit, horsontal stripe. Skiltet kalles «Innkjøring forbudt». Det er forbudt å kjøre forbi dette skiltet. Kjøring med motorvogn i strid med skiltet kan gi forenklet forelegg på kr 4 200.[1] Dersom det er fortau, kan syklisten bruke fortauet.

Opplysningsskiltet som angir kjøreretningen på gater og veier med enveiskjøring i Norge.
Forbudsskilt 302 betyr innkjøring forbudt.

Enveiskjøringer brukes både i gater som er for smale til at kjøretøy kan passeres hverandre, og for å skape flyt i trafikken.

ReferanserRediger

  1. ^ Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker § 1. Trafikkforseelser som kan bøtelegges med forenklet forelegg

Eksterne lenkerRediger