Enevold Ewald

dansk prest

Enevold Ewald (født 29. august 1696 i Øster Højst i Tønder, død 17. november 1754[2] i København) var en dansk prest, kjent for opprettelsen av Waisenhuset i København.

Enevold Ewald
Født29. aug. 1696[1]Rediger på Wikidata
Øster Højst
Død17. nov. 1754Rediger på Wikidata (58 år)
København
BeskjeftigelseSakprosaforfatter, prest Rediger på Wikidata
BarnJohannes Ewald
NasjonalitetDanmark

Ungdom og skolegang

rediger

Enevold Ewalds foreldre var presten Niels Enevoldsen Ewald (16581733) og Mette Magdalene Prætorius (16711729). Han viste tidlig at han var en gutt med gode evner, og han forteller selv i boka Visdoms kilde at han hadde lest gjennom Bibelen fire ganger før han var 14 år:

«I min første Ungdom er jeg, deels ved mine Forældres Formaninger og Tilskyndelser, deels ved Andres Exempel, bleven opmuntred til at læse flittig i Bibelen, ja en vis person gav mig især med sit Exempel Anledning til, at læse den ordentlig igjennem fra først til sidst, og naar jeg een Gang havde bragt saadan Bibel-Læsning til Ende, begynte jeg paa ny igjen forfra, og paa denne Maade læste jeg den hele Bibel 4 gange igjennem fra Begyndelsen og indtil Enden, og det inden jeg havde fyldt mit Alders 14de Aar.»

På baksiden av altertavlen i Øster Højst kirke har han risset inn navnet sitt både med latinske og hebraiske bokstaver, datert 1709. Han vokste opp sammen med en annen kjent personlighet, salmedikteren Hans Adolph Brorson.

Ewald ble sendt til tyske universiteter, i Kiel, Jena og Halle. Både i Halle og i Jena fikk han se pietismen i full blomst, og han ble sterk påvirket av den vekkende forkynnelsen. I studietiden tok han opp igjen bibelstudiene og fikk en enestående kjennskap til den.

Innfører pietismen i Danmark

rediger

Da han vendte tilbake til Tønder tok han med seg pietismen. Han holdt forsamlinger, forkynte og katekiserte, og folk flokket seg om virksomheten hans. Men den offentlige kirken likte ikke Ewalds opptrinn og forsamlinger.

På 1700-tallet ble hertugdømmet Slesvig hjemsted for kirkelig og folkelig fornyelse, først og fremst gjennom Enevold Ewald og de tre brødrene Brorson: Nicolaj Brorson, Broder Brorson og Hans Adolph Brorson.

 
«Daglige Opmuntring» - her en utgave fra 1867

Ewald regnes som den som innførte pietismen til Danmark, mens Hans Adolph Brorson var den som gav den et uttrykk i kirkesangen.

Christian VI forsøkte ved mange anledninger å fremme pietismens sak. På den måten kom mange som hadde vist iver for pietismen til viktige embeter. Slik ble Ewald prest ved Waisenhuset i 1727. Året etter var det brann i huset, og Ewald fremkalte i den forbindelse en sterk vekkelse, sammen med de tre brødrene Brorson.

De ledende menn under den vestslesvigske vekkelsen fikk sentrale stillinger i eneveldens statskirke under Christian VI. Ewald ble prest i Waisenhuset i København, og de tre Brorson-brødre gjorde tilsvarende karriere: Nicolai Brorson ble prest ved Nicolai Kirke i København, Broder Brorson biskop i Aalborg og Hans Adolph Brorson ble først stiftsprost i Ribe – uten at han hadde søkt om det – og siden biskop i Ribe.

Ewald var den første som praktiserte konfirmasjonsundervisning i København før kongen (Christian VI) fikk J. W. Schrøder til å innføre konfirmasjonen som obligatorisk.

Starter Waisenhus i København

rediger

Det var Frederik 4. som gav ordre om å startet det første Waisenhuset i København i 1727. I den forbindelsen ble Ewald først spurt om å være den første læreren ved skolen, og etter noen måneder ble han den første prest ved denne institusjonen.

Waisenhuset brant kort etter at det var bygd, i 1727. I restaureringstiden holdt han gudstjenester i Ridehuset. «En større Prædikant og Katekisator haver Danmark næppe haft», sa en samtidig. Det var ikke bare på grunn av hans veltalenhet at folk flokket seg omkring ham, men også for å høre de «kjetterske meningene» han satte frem: Man måtte skjelne mellom den indre, sanne kristendom og den ytre kirke med dens nådemidler. Mennesket kan vinne nåde hos Gud ved selvoppdragelse i tålmod og troskap. Han krevde også tålsomhet overfor annerledes troende.

Ewald som forfatter

rediger
 
Tidsregister over Det gamle testamente

Ewald tjente ikke så mye på prestestillingen ved Waisenhuset, men ville likevel ikke forlate stillingen. For å løse de økonomiske utfordringene begynte han å utgi egne bøker. Han oversatte oppbyggelige skrifter til dansk, og han forfattet egne verker:[3]

  • Tiids-Register Over det Gamle Testamentes Kirke-Historie (Kjøbenhavn, 1741)
  • Tiids-Register Over det Nye Testamentes Kirke-Historie (Kjøbenhavn, 1742)
  • Det gamle og nye Testamentes herlige Harmonie og fuldkomne Overeensstemmelse... forestillet udi adskillige Prædikener... – 5 bind (17441750)
  • Den Bibelsk Concordantz – 3 bind (Kjøbenhavn, 17481749)
  • Troende Sjæles Daglige Opmuntring til.. (Kjøbenhavn, 1751)
  • Den eneste, sande og salige Viisdoms Kilde som er Guds Ord.. (Kjøbenhavn, 1752)
  • Anvisning til bibellesning
  • Diverse småskrifter

Beregning av årstall for verdens skapelse

rediger

I boken ’’Tiids-Register Over det Gamle Testamentes Kirke-Historie’’ beregner Ewald at verdens skapelse har foregått 4000 år før Kristi fødsel. Han sier selv at han har brukt kronologien til James Ussher (15811656), som beregnet verdens skapelse til 4004 f. Kr. Andre kjente personer som Johannes Kepler mente verden var skapt 3992 f. Kr, Martin Luther mente det var ca. 4000 f. Kr., mens Isaac Newton holdt seg til «omkring 4000 år før Kristus». Joseph Scaliger mente det riktige årstallet var 3949 f. Kr.

Enevold Ewald ble professor i teologi i 1747. Han giftet seg i 1730 med Marie Wulf[4], og de fikk sønnen Johannes Ewald i 1734.

Referanser

rediger

Kilder

rediger

Litteratur

rediger
  • Jørgensen, A. D. (1888). Johannes Evald. København: Gyldendalske Boghandels Forlag.