Endemi er en betegnelse innen epidemiologi, som betegner situasjonen når en sykdom forekommer og utbdres hos en begrenset gruppe mennesker eller innenfor en begrenset geografisk område. Begrepet brukes spesielt ofte når en omtaler infeksjonssykdommer. Et eksempel på en endemi som forekommer i Norge er vannkopper. Dersom antallet syke stiger, betegnes det som en epidemi. En epidemi som når global utbredelse, betegnes som en pandemi.