Endemi

epidemiologisk betegnelse som beskriver en sykdom som stadig er tilstede i et bestemt område

Endemi er en betegnelse innen epidemiologi som betegner situasjonen når en sykdom forekommer og brer seg hos en begrenset gruppe mennesker, eller innenfor et begrenset geografisk område.

Begrepet brukes spesielt ofte om infeksjonssykdommer. Et eksempel på en endemi er vannkopper. Dersom antallet syke stiger, betegnes det som en epidemi. En epidemi som når global utbredelse, betegnes som en pandemi.