Elstad er et sted, landskap og en gård med matrikkelnummer 14 og 15 i delområde Østsida øst for Vorma i Eidsvoll i Akershus i Viken fylke. Gården ble ryddet i gammelnorsk tid og tidlig delt i en vestre, nedre Vestgarn og en østre Østgarn. Elstad landskapsvernområde har grytehullsjøer i moreneområder med sand/silt, stor grunnvannspåvirkning og en del har stor vannstandsvariasjon.

Vestgarn ElstadRediger

Matrikkelgard 14 var fullgard i 1577 og sikkert også i gammelnorsk tid.

Østgarn ElstadRediger

Matrikkelgard 15 var fullgard i 1577, men delt i to halvgarder i gammelnorsk tid.

Nordgarn ElstadRediger

Erik Jensen Røkholt (1794–1835) av Røkholt - Venger ætten bruker fra 1825 til 1835. Han bodde på Opstun Røkholt og fikk gården av sin svigermor Berte. Da Erik døde i 1835, drev enken Else Jonsdtr. videre i ti år før hun giftet seg med Ola Olsen. Fra 1858 til 1871 drev Elses svigersønn Lars Gulbrandsen f. 1808 gården, som var gift med Elses datter Mathea Eriksdatter. Sønnen Edvard Larsen fikk skjøte av moren Mathea først i 1893. Datteren til Edvard, Kari Elstad gm. Maurits Torbjørn Kristoffersen f. 1879 drev gården fra 1915 til 1936. Deres sønn Erik Kristoffersen f. 1911 drev gården fra 1936.

LitteraturRediger

  • Andreas Holmsen: Røkholt-Venger ætten. En slektsoversikt. Flekkefjord 1943.