Elias av Cortona

italiensk politiker

Elias av Cortona, egentlig Elias Bombarone (født omkring 1180 i Cortona eller Assisi, død 22. april 1253 i Cortona) var en italiensk fransiskanermunk.

Elias av Cortona ble tidlig en av Frans av Assisis disipler, og virket med fremgang i det av Frans startede misjonsarbeide i Syria. Han var ordensvikar 1221-1227 og ordensgeneral 1232-1239. Elias av Cortona fulgte den av kardinal Ugolino innledede utviklingen i retning mot fastere ordensformer, mildnet askese (særskilt angående fattigdomsløftet), studievirksomhet innen ordenen med mer. Dette førte til konflikter med den strengere rektning innen fransiskanerordenen, de såkalte observantene, og førte til Elias av Cortonas fall i 1239.

Han tok da sin tilflukt hos keiser Fredrik II, ble bannlyst av kirken og utstøtt av ordenen. Ved sin død gjorde han avbikt og mottok kirkens sakrament. Elias av Cortona lot oppføre den praktfulle gravkirken, Basilica di San Francesco, over Frans i Assisi, og det er fra ham som det eldste vitnesbyrd om Frans' stigmatisering stammer.

Kilder

rediger