Elektromekanikk er en kombinasjon av elektroteknikk og maskinteknikk, det vil si å lage maskiner med både elektriske og mekaniske komponenter.

En av de første elektomekaniske komponentene var relé, der en strøm slår av og på en annen strøm gjennom at en elektromagnet slår av og på en strømbryter. Elektromekanikken har etter hvert blitt utkonkurrert av ren elektronikk uten mekaniske (fysisk rørlige) deler.

Et elektrisk apparat som bare har en strømbryter som mekanisk del, regnes ikke som et elektromekanisk apparat; en stråleovn/varmeovn med en bryter er et slikt apparat.