Elektrodepotensial

Elektrodepotensial er innen fysikalsk kjemi potensialdifferensen mellom to elektroder i en elektrokjemisk celle. Denne potensialdifferensen oppstår fra to ionebaserte halvreaksjoner på venstre- og høyreelektrode (anode og katode). I praksis kan man ikke måle elektrodepotensialet over en halvreaksjon, men det finnes en teknikk som kan anvendes ved å anvende hydrogen-elektroden som referanseelektrode, og definere dette elektrodepotensialet som null.