Elefantfører

Mahooter på jobb
Mahooter klare for safari
Mahoot som vanner elefanter

Elefantfører, elefantdriver eller mahoot som de fleste kaller slike personer, er en yrkestittel som har eksistert i Asia gjennom århundrer. I tidligere tider ga det stor satus å være mahoot, men i de siste tiårene har behovet for slike tjenester vært sterkt synkende. Mange mahooter har derfor måttet finne seg annet arbeid for å brødfø familien.

Ordet mahoot stammer fra ordene mahaut og mahavathindi, som begge stammer fra ordet mahamatra (sanskrit), og betyr den med store mål (som i fysisk stor). I Myanmar/Burma) kaller man denne profesjonen for oozie, mens man sier kao-chang i Thailand.

Mahootene er drivere, røktere og dressører av elefanter. Yrket har tradisjonelt gått i arv fra far til sønn, og opplæringen til mahoot har begynt alt på guttestadiet. Det viktigste arbeidsredskapet mahooter har er en stav med brodd som kalles anlius eller ankusha . Mahootene bruker staven til å signalisere kommandoer til elefantene, gjennom å prikke brodden på baksiden av elefantens hode (fra øre til øre).

Mahootene kan sies å være fortidens tungtransportsjåfører. Deres viktigste oppgaver har vært å fange inn unge elefantkalver, trene og dressere dem til å utføre bestemte handlinger på kommando, føre og kontrollere dem på jobb, og stelle og pleie dem etter utført tjeneste. Å være mahoot er derfor en heldagsbeesskjeftigelse. Profesjonen har hatt enorm betydning i deler av Asia, spesielt i Sør-Asia og Sørøst-Asia.

Mahootene har tradisjonelt utnyttet elefantenes enorme styrke og framkommelighet til å utføre handlinger det ellers ikke ville vært mulig å gjennomføre, selv ikke med kraftige motoriserte kjøretøy. Deres tjenester har vært spesielt viktige for tømmerindustrien i Asia, men også for en rekke andre næringer. De har utført oppdrag for såvel kongelige som vanlige folk, herunder også jakt på eksotiske, ville dyr (eksempelvis tiger) og mye annet. I dag omfatter mahootenes tjenester også safarioppdrag for turistnæringen.

Elefanten kan komme fram der motorisert ferdsel er umulig eller svært vanskelig. Elefantens enorme styrke setter dem i stand til å løfte tungt eller dra tunge lass, eksempelvis lunne tømmer i vanskelig terreng. Dyret bruker snabelen og støttennene når det løfter. Styrt av mahooter kan de også samarbeide om å løfte spesielt tunge gjenstander, for eksempel store stokker av edeltre som teak og lignende.

Se ogsåRediger


 Denne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide eller endre den.