Ekvivalent temperatur

Ekvivalent temperatur er temperaturen en luftpakke vil ha om en trekker ut all vanndamp fra den i en adiabatisk prosess.

Luft inneholder vanndamp som har fordampet fra vannkilder (innsjøer, hav, elver, osv.). Fordampning krever energi, som blir tatt fra luften. Dersom all vanndamp i en luftpakke med temperatur T og blandingsforhold r blir kondensert ut vil det bli frigitt latent varme som øker temperaturen til luftpakken:

r

 : latent varme fra fordampning (2400 kJ/kg {ved 25 ºC} til 2600 kJ/kg {ved -40 ºC})

 : spesifikk varme for luft i konstant trykk ( 1004 J/(kg·K))

Se ogsåRediger

LitteraturRediger

  • M K Yau and R.R. Rogers, Short Course in Cloud Physics, Third Edition, publisert av Butterworth-Heinemann, 1. januar 1989, 304 sider. EAN 9780750632157 ISBN 0-7506-3215-1
  • J.V. Iribarne and W.L. Godson, Atmospheric Thermodynamics, publisert av D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Nederland, 1973, 222 sider