Eksos er gass som forekommer som et resultat av forbrenning, blant annet av drivstoff som bensin eller diesel. Det blir sluppet ut i atmosfæren gjennom eksosrør eller piper.

Bileksos
Eksos fra et jetfly.

Selv om mye av eksosen er relativt ufarlig karbondioksid er også deler av det giftige gasser som karbonmonoksid, hydrokarboner, nitrogenoksid og partikler.

Utslippsstandarder har ofte fokus på å redusere utslippene av giftige gasser. Stoltenbergregjeringen (2005–2013) fikk i stortingssesjonen 2006/2007 kritikk for ensidig å fokusere på gasser og ikke på partikkelutslipp i eksos, i sitt forslag til endringer i bilavgifter i statsbudsjettet for 2007.