Ekfrase (fra gresk ἔκ-φρασις ek, «ut» og phrasein, «tale») betegner i retorikken et dikt eller lignende som beskriver et kunstverk, en kunstgjenstand eller et arkitektonisk verk. I klassisk retorikk hadde ordet en videre betydning, en beskrivelse av en hvilken som helst gjenstand eller et menneske.

I 18. bok av Iliaden har Homer en lang beskrivelse av hvordan Hefaistos smir Akilles' skjold, og hvordan det ferdige skjoldet ser ut. En kjent ekfrase i nyere europeisk diktning er John Keats' Ode til en gresk urne.[1] I norsk lyrikk kan nevnes Olav H. Hauges Til eit Astrup-bilete og Hans Børlis Vase fra Mykéne.

Den norske litteraturviteren Ole Karlsen har skrevet boka Ord og bilete, ekfrasen i moderne norsk lyrikk (2003),[2] og redigert antologien Poesi og bildekunst (2011) med eksemplarer på norske dikt som er skrevet til og om kunst.[3]

Referanser

rediger