Eikerenvassdraget er en sidegrein av Drammensvassdraget. Det har utspring i Holmestrand kommune i nordre Vestfold og munner ut i Drammenselva gjennom Vestfosselva ved Hokksund i Øvre Eiker kommune i Buskerud. Vassdraget har et nedbørfelt531,25 km².[1]

Vestfosselva ved Vestfossen
Bergsvannet ved Vassås (ikke det samme som Bergsvannet ved Eidsfoss)
Sundbyelva ved Sundbyfoss

De øverste delene av vassdraget består av tre greiner, Lianelva, Dokkaelva og Hillestadelva, som samles i Hillestadvannet. Vassdraget fortsetter via Nøtneselva videre mot nord gjennom Haugestadvannet og Vikevannet (som bare er avdelt med en kort innsnevring) og videre via Kopstadelva mot nordvest til Bergsvannet. Fra Bergsvannet renner den korte Eidsfosselva ut i Eikeren.

Til Eikeren kommer det også tilløp fra Hakavikelva, som kommer fra innsjøen Øksne på platået mot Numedalen i vest, og fra Tryterudelva i øst. I nordvest går Eikeren over i Fiskumvannet, som ligger på samme høyde og er adskilt fra Eikeren med et kort sund. Fiskumvannet får tilløp fra Dørja, Fiskumelva og Delerelva. Det har utløp mot nord til Vestfosselva, som passerer gjennom tettstedene Vestfossen og Hokksund før den munner ut i Drammenselva.

Elver i Eikerenvassdraget rediger

Hver linje inneholder elvas navn og hvor den munner ut. Sideelver er innrykket i forhold til hovedelva. Sideelver er listet i den rekkefølge de munner ut i hovedelva, regnet fra munningen til kilden.

Referanser rediger

  1. ^ «NVE Atlas». Vassdrag – Nedbørfelt – Sidenedbørfelt. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 5. mai 2015