Egino, eller Egin, død i Lund 19. oktober 1072, var biskop i Dalby og i Lund Domkirke (1066–1072).

Trefigur av Egino som henger på veggen i Dalby helligkorskirke

BiografiRediger

Egino hørte under erkebiskopen av Hamburg-Bremen og kom til Skåne omkring år 1060 da han ble invitert av den danske konge Svend Estridsen.

I Lund fantes allerede en angelsaksisk misjonsbiskop, Henrik. Derfor ble Egino i begynnelsen henvist til kongsgården i det nærliggende Dalby, hvorfra han bedrev misjon i Hamburg-bremensk retning. Han hadde ikke noe egentlig stift, selv om begrepet Dalby stift forekommer innimellom.

Egino, som var en dannet mann og viet til biskop i Bremen, gikk spesielt inn for å omvende hedningene i Blekinge og på Bornholm.[1]

Biskop i LundRediger

Da biskop Henrik døde i 1066 ble Egino forflyttet til Lund og ble ordinert til biskop der, til tross for at han, sammen med biskop Vilhelm i Roskilde[2] hadde motsatt seg Svend Estridsens giftemål med Gunhild Anundsdotter.

Under Eginos tid som biskop i Lund ble antagelig Lunds stift opprettet. Kort før sin død foretok Egino en reise til Roma.

Rikval etterfulgte Egino som biskop i Lund.

ReferanserRediger