Egill Danielsens Stiftelse

Egill Danielsens Stiftelse er en stiftelse for kristne privatskolerVestlandet.

Danielsen skole startet sin virksomhet med privat gymnas i Bergen i 1932. Skolens grunnlegger, eier og rektor var Egill Danielsen. Fram til Privatskoleloven kom i 1970, ble skolen drevet for det meste ved hjelp av skolepenger. Etter 1970 fikk de offentlige tilskuddene større og større betydning ved at de skulle dekke 85% av driftsutgiftene.

Egill Danielsen var skolens leder fram til 1977, altså i 35 år. Han la ned et enormt arbeid for å holde skolen gående i med- og motgangstider. Lars Johan Danielsen overtok som rektor etter sin far.

Egill Danielsen eide selv skolen fram til 1. januar 1974. Da overdro han den til en selveiende, kristen stiftelse. I grunnreglene formulerte skolens grunnlegger at skolevirksomheten skulle være forankret i kristne grunnverdier slik disse kommer til uttrykk i Den hellige skrift og Den Norske Kirkes evangelisk-lutherske bekjennelse.

Fra 1986 ble skoledriften utvidet til også å omfatte ungdomsskole i egne lokaler i St. Jørgensgate. 8, og med Kjell Bjørsvik som rektor fra 1987. Ungdomsskolen har i takt med ombygging og nybygging økt klassetallet til åtte klasser.

Fra høsten 2000 startet også en ungdomsskole på Sotra med Martin Ruud som rektor.

Danielsen-skoler består i dag av fem ungdomsskoler, nemlig DUB, DUH, DUK, DUF og DUO. I tillegg kommer en kombinert barne- og ungdomsskole, DBUS, ett intensiv-gymnas (voksenopplæring) og én videregående skole med studiespesialisering og helse- og oppvekstfag.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger