Åpne hovedmenyen

EarthClim -- Integrated Earth System Approach to Explore Natural Variability and Climate Sensitivity -- er et nasjonalt koordinert klimaforskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråds program NORKLIMA for perioden 2011-2013.

EarthClims hovedmål er å forbedre og teste klimaprosesser i den norske jordsystemmodellen NorESM som er av særlig viktighet for høye breddegrader og følgelig for polart klima. Siden transport av varme og fuktighet fra tropene påvirker høyere breddegrader i betydelig grad, og siden tropene er viktig for natulig klimavariabilitet, utgjør analyse av tilbakekoplingsmekanismer, klimarespons og -følsomhet som har sin opprinnelse på lavere breddegrader er viktig del av prosjektet.

EarthClim har følgende mål:

  • Å etablere NorESM som en ledende beregningsmodell for simulering av globalt klima og jordsystemprosesser gjennom vedvarende utvikling, validering og analyse av modellen.
  • Å tallfeste styrken av intern klimavariabilitet og å skille intern variabilitet fra eksterne klimapådrag ved hjelp av analyse av langtidsobservasjoner og klimamodellsimuleringer.
  • Å bedre tallfeste strålingspådraget ved forbedret detaljbeskrivelse av aerosoler, skyer og kortlevet gasser og vekselvirkninger mellom disse i NorESM.
  • Å tallfeste og analysere langtids tilbakekoplingsmekanismer i klimasystemet, og i særlig grad undersøke sammenhengen mellom regionale klimapådrag og tilhørende klimarespons, inkludert ikke-lineære tilbakekoplinger og klimafølsomhet.

Oppdatert informasjon om og resultater fra EarthClim er tilgjengelig fra prosjektets nettside.

Deltagende institusjonerRediger

Eksterne lenkerRediger