En dommer (eventuelt kampleder) er en sportfunksjonær som leder konkurranser, med hovedoppgave å håndheve spillereglene. Det kan finnes en eller flere dommere i en konkurranse.

En dommer i fotball

Eksempler rediger