En fotballdommer er den øverste lederen i en oppsatt fotballkamp, og i samarbeid med assistentdommere – og eventuelt en fjerdedommer og flere videodommere – leder dommeren den kampen han/hun er oppnevnt til, og skal håndheve spillereglene. I lavere divisjoner, samt i barne- og ungdomsfotballen, er det vanlig at en hoveddommer dømmer alene.

Henning Jensen, dansk fotballdommer.

Noen av fotballdommerens oppgaver

rediger
 • Håndheve spillereglene
 • Lede kampen i samarbeid med assistentdommere og fjerdedommer
 • At ballen som blir brukt er i overensstemmelse med kravene
 • Forsikre seg om at spillernes utstyr er i overensstemmelse med kravene
 • Holde rede på tiden, samt legge til tid som er tapt grunnet stopp i spillet (se tilleggstid)
 • Holde regnskap med kampen
 • Stanse, utsette eller avbryte kampen for en hver overtredelse av spillereglene
 • Stanse kampen, ved alvorlig skade
 • Handle etter råd fra assistentdommere ved hendelser han/hun selv ikke har sett
 • Forsikre seg om at ingen uvedkommende kommer inn på spillebanen
 • Sende inn kamprapport

Hvordan bli fotballdommer

rediger

Hvert år arrangerer fotballkretsene rundt i Norge rekrutteringsdommerkurs. På disse kursene får man en innføring i spillereglene, og man får en forståelse på hvordan de skal praktiseres. I Oslo Fotballkrets går kursene over tre kvelder- hver kveld på ca. fire timer. Det blir også gitt praktisk opplæring på «dommerskolen» hvor kursdeltakerne får en del råd og tips om hvordan situasjoner på banen kan håndteres.

Bilder

rediger

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger