Fotballdommer

Fotballdommer er øverste leder for en oppsatt fotballkamp. I samarbeid med assistentdommere og eventuelt med 4. dommer leder dommeren den kampen han er oppnevnt til, og skal håndheve spillereglene. I lavere divisjoner, samt i barne- og ungdomsfotballen, er det vanlig at en hoveddommer dømmer alene.

Henning Jensen, dansk fotballdommer.

Noen av fotballdommerens oppgaverRediger

 • Håndheve spillereglene
 • Lede kampen i samarbeid med assistentdommere og 4. dommer
 • At ballen som blir brukt er i overensstemmelse med kravene
 • Forsikre seg om at spillernes utstyr er i overensstemmelse med kravene
 • Holde rede på tiden, samt legge til tid som er tapt grunnet stopp i spillet (se tilleggstid)
 • Holde regnskap med kampen
 • Stanse, utsette eller avbryte kampen for en hver overtredelse av spillereglene
 • Stanse kampen, ved alvorlig skade
 • Handle etter råd fra assistentdommere ved hendelser han selv ikke har sett
 • Forsikre seg om at ingen uvedkommende kommer inn på spillebanen
 • Sende inn kamprapport

Hvordan bli fotballdommerRediger

Hvert år arrangerer fotballkretsene rundt i Norge rekrutteringsdommerkurs. På disse kursene får man en innføring i spillereglene, og man får en forståelse på hvordan de skal praktiseres. I Oslo Fotballkrets går kursene over tre kvelder- hver kveld på ca. 4 timer. Det blir også gitt praktisk opplæring på «dommerskolen» hvor kursdeltakerne får en del råd og tips om hvordan situasjoner på banen kan takles.

BilderRediger

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger