Diskusjon:Strafferett

Aktive diskusjoner

Norsk vs. Globalt perspektivRediger

Dette er vel en artikkel om norsk jus, ikke strafferett som fenomen i seg selv? Endre tittel?

Ad arikkelen om strafferettRediger

Det fremgår av historien til denne artikkelen at etter at Johan med land begynte å skrive på den 1.februar 2008 ble siden veldig god. Men etter at Ooo86 la inn boksen om Norgesfokus og en oppfordring til å forbedre artikkelen, 3.oktober 2009, gikk det 20 dager til den ble endret av Bolus pater familias. Men selv om artikkelen ble omskrevet totalt, er boksen om Norgesfokus blitt hengende ved.

Jeg tolker dette som at Ooo86 var årsak til at siden mistet sin kvalitet. Mvh. Påtalejurist (diskusjon) 4. des. 2015 kl. 19:01 (CET)

Du var relativt rask med å tilbakestille til Jmls versjon nå, men under tvil lar jeg tilbakestillingen din stå. En bedre framgangsmåte, wikipediamessig, ville vært å formulere dette som et vennlig forslag på diskusjonssiden og så vente minst et døgn på eventuelle innvendinger/andre forslag før du gjorde en såpass omfattende endring. Din tolkning om at en bruker ved oppfordre til forbedring forårårsaket tap i kvalitet er verken vennlig eller berettiget - om noen reduserte kvaliteten måtte det være brukeren som forsøkte å forbedre.
Dette er fjernt fra hva jeg kan noe om, men generelt synes jeg ikke lange opplistinger av andre wikipediaartikler slik vi finner i et par seksjoner her i særlig grad bidrar til å forbedre artikkelen.
Dette er ment som et vennlig innlegg om sedvane på wikipedia og respekt for andre brukeres presumptivt velmente forsøk på forbedring. Jeg vil samtidig presisere at jeg synes det er svært bra om du ønsker å jobbe videre med ytterligere forbedringer av artikkelen, dette er jo tydeligvis et felt du har god kjennskap til. Mvh Finn Rindahl (diskusjon) 4. des. 2015 kl. 20:09 (CET)
Jeg ser at jeg ble nevnt, men jeg har hverken lagt til eller fjernet innhold, så jeg anser meg egentlig ikke som bidragsyder til denne artikkelen. Hva gjelder vedlikeholdsmalen om geografisk omfang, er ikke det en kritikk av det som alt står i artikkelen, men et spørsmål om det er behov for supplering. Jeg ser at ingen som har redigert etter merkingen (i 2009) har funnet grunn til å fjerne malen, noe det er fritt frem for å gjøre hvis den ikke trengs. Dette er videre et norskspråklig leksikon, men ikke et nasjonalt norsk leksikon. En generell tittel som «Strafferett» indikerer at artikkelen handler om mer enn norsk strafferett, som vi har en utdypende artikkel om (påbegynt fem år senere). Veldig fint om Bruker:Påtalejurist bidrar innen strafferettartiklene. Hovedartiklene er minst like viktige som artikler om enkeltbegreper, så det er verdifulle bidrag. Men, se gjerne artiklene strafferett og norsk strafferett i sammenheng, hva gjelder disposisjon av stoffet. mvh --Ooo86 (diskusjon) 4. des. 2015 kl. 21:22 (CET)
Jeg skjønner at det er sedvane her på WP å legge ut bokser på sider som andre har opprettet og at intensjonen med denne handlingen er god. Problemet er at en slik boks er tegn i et språk som ikke alle forstår. Med vanlige ord på f.eks. diskusjonssiden kunne man sagt det man mener. Forutsagt at mottakeren er kjent med språket kan han danne seg et inntrykk av hva avsenderen mener. Men også da kan mottakeren misforstå avsenderen. Det handler om tolkning av ord og setninger. Et ord og en setning kan tolkes på svært mange måter, og det er ikke uvanlig at én mottaker av budskapet kommer til motsatt slutning av en annen mottaker.
Apropos Strafferett og Norsk strafferett. Disse begrepene kan man sette likhetstegn mellom. Alle professorer i jus omtaler Norsk strafferett som Strafferett. Det finnes kun en eneste professor som bruker begrepet Norsk strafferett og det er Johs. Andenæs.
Jus er et nasjonalt fag i motsetning til medisin m.fl. Det er kun et eneste fag i jussen som er internasjonalt. Det kalles for internasjonal rett. Derfor er alle inneforstått med at når ordene strafferett, skatterett, familierett, eiendomsrett osv. anvendes, er det ensbetydende med norsk strafferett, norsk skatterett, norsk familirett, norsk eiendomsrett osv. Når internasjonale regler omtales presiserer man dette. Man presiserer ikke det motsatte, at det handler om norsk rett.
Den eneste grunnen til at siden Norsk strafferett er opprettet er sannsynligvis at strafferett var opptatt. Slik jeg ser det kan Norsk strafferett og Strafferett slås sammen. Artikkelen Norsk strafferett kan erstatte Strafferett i sin helhet. Mvh. Påtalejurist (diskusjon) 5. des. 2015 kl. 09:13 (CET)
I artikkelnavnerommet er det ikke noe som er «andres» eller «egne» sider. Uavhengig av hvem som har opprettet eller bidratt på en artikkel har i prinsippet alle like stor rett til å utvide eller endre. Omfattende endringer av eksisterende artikkel bør imidlertid først diskuteres på artikkelens diskusjonsside.
Dersom du ønsker å foreslå at artikler slås sammen gjør du det med å merke begge (alle) med {{fletting}} og gi andre tid til å respondere. Mvh Finn Rindahl (diskusjon) 5. des. 2015 kl. 15:40 (CET)
Takk for bidraget og tipset! Mvh. Påtalejurist (diskusjon) 5. des. 2015 kl. 17:22 (CET)

Wikipedias prinsipp er "globalt ståsted", dersom artikkelen fokuserer på norske forhold er det vanlig å la dette fremgå av tittelen eller i det minste av ingressen. Juridiske tema er jo typisk nasjonalt stoff i og med at lovgiveren er stort stett er nasjonal. Jeg antar det er ganske krevende å lage en artikkel om strafferett med globalt perspektiv, en slik artikkel bør trolig gjøre rede for begreper som er helt generelle (om slikt finnes) og gjøre rede for hva som er likt og ulikt mellom land. Det som er spesielt for Norge (dvs basert på kilder som omtaler norske forhold og norsk juss) bør stå under tittelen "Norsk strafferett". --Mvh Erik d.y. 5. des. 2015 kl. 17:32 (CET)

Nå har jeg skrevet et innlegg på diskusjonssiden til artikkelen om norsk strafferett. Forfatteren av denne siden er jurist og administrator. Vi får høre hva han sier om dette. Mvh. Påtalejurist (diskusjon) 5. des. 2015 kl. 17:58 (CET)
Ahem! På Wikipedia er administratorer bare brukere med "litt flere muligheter for å redigere", og har ingen øvrig autoritet som følge av det (ref WP:A). Det at en bidragsyter er "jurist og administrator" har ingen ting å si for avgjørelsen av noe, men som fagmann kan han/hun uttale seg om hva han eller hun mener basert på praksis eller bestemmelser i faget.
Og så et svar på det duErik d.y. skriver: Helt riktig! Denne artikkelen bør omtale det som er helt generelt for de fleste land, og forskjellene, og så kan hvert enkelt lands utdypinger komme enten i egne artikler eller under en egen underoverskrift her i denne artikkelen. --Tarjeimo (diskusjon) 6. des. 2015 kl. 00:43 (CET)

Om foreslått fletting med norsk strafferettRediger

Jeg merker meg at våre søsterprosjekt på engelsk og tysk har ganske omfattende artikler om strafferett, men også egne artikler om forskjellige nasjoners strafferett. Sannsynligvis er dette en fornuftig løsning også for oss, og peker da mot å flette sammen artiklene. Finn Rindahl (diskusjon) 5. des. 2015 kl. 17:47 (CET)

Enig, jf min kommentar ovenfor. Problemet er at denne artikkelen i hovedsak handler om norsk strafferett. Så jeg tror nok at en detaljer som gjelder Norge spesielt bør flyttes til den andre artikkelen. En del av strukturen i EN eller DE Wp kan trolig brukes som mal for å utvikle en artikkel med globalt perspektiv. --Mvh Erik d.y. 5. des. 2015 kl. 17:53 (CET)
Jeg synes dere burde gjøre EivindJ oppmerksom på dette. Han er administrator og jurist og har bl.a. opprettet sidene skatterett og forvaltningsrett. Men disse sidene fokuserer ikke på det dere sier han burde fokusere på.
Hva med siden familierett og de andre rettsområdene? Mvh. Påtalejurist (diskusjon) 5. des. 2015 kl. 18:10 (CET)
Nå er jeg usikker på hva du mener. Det er en meget kort artikkel om skatterett generet og en om norsk skatterett spesielt. --Mvh Erik d.y. 5. des. 2015 kl. 19:52 (CET)
Tilbake til siden «Strafferett».