Diskusjon:Serumløpet til Nome

Aktive diskusjoner
Tidligere anbefalt artikkel Serumløpet til Nome var en anbefalt artikkel, hvilket betyr at den tidligere ble vurdert som spesielt lesverdig, til inspirasjon for andre tekster og noe av det beste Wikipedia kunne by på. Artikkelen holder imidlertid ikke lenger den standard som forventes av slikt innhold. Se denne diskusjonen for en begrunnelse av artikkelens revurdering.
Portal:Historie Serumløpet til Nome har vært utvalgt artikkelPortal:Historie. Artikkelen var utvalgt i desember 2006.

Krav om nedgradering 2011Rediger

{{UA-vedlikehold|Artikkelen har nesten ikke ingress og seksjonen «Etterspillet» er dårlig skrevet med masse én-linjers avsnitt. I tillegg svært få inline-referanser, kun noen få parentes-referanser i teksten}}

Jeg er ikke enig i at denne skal nedgraderes. I forhold til sin tid var artikkelen helt på høyden. Jeg ville heller ikke skrevet avsnittet Etterspillet slik det nå står, og jeg mener at ingressen er for kort i forhold til mine stilidealer. Men med mindre det kan påvises spesielt kontroversielle utsagn som trenger referanser, eller artikkelen mangler nødvendig oppdatering, så mener jeg at den kan få stå som den står. Dette leksikonet er for stort, og livet er for kort, til at vi kan bruke tiden på etterpåklokskap i forhold til våre egne beste prestasjoner i 2006. --M Haugen 2. okt 2011 kl. 09:46 (CEST)
Der er jeg prinsipielt uenig med deg; i mine øyne bør vi måle artikler etter nåværende standarder, og jeg ser heller ikke på fremskritt og forbedring som «etterpåklokskap». Dette er imidlertid ingen stor sak for meg, og hvis flere er enig med deg så skal jeg trekke nedgraderingsmerkingen. Jeg skal forøvrig se om jeg kan få strammet opp etterspill-seksjonen noe. --Eisfbnore {diskbidrag} 2. okt 2011 kl. 14:25 (CEST)
Er ikke sikker på om jeg mener disse redigeringene gir en positiv tilvekst til artikkelen. De trekker sammen urelaterte avsnitt og skaper forvirring. Et avsnitt skal såfremt det er mulig beholde fokus på et tema. Noe av problemet med artikkelen er at tema ikke i tilstrekkelig grad behandles i de enkelte avsnitt, da er ikke løsningen å trekke de sammen. Forøvrig er jeg enig med Morten i denne saken. — Jeblad 2. okt 2011 kl. 17:54 (CEST)
Da er det bare å tilbakestille. Jeg så at artikkelen inneholdt mange lite leservennlige én-linjersavsnitt, og gjorde et forsøk på å trekke dem sammen.
Siden det virker som om jeg er i mindretall her, velger jeg å trekke merkingen. Fortsatt god søndag. --Eisfbnore {diskbidrag} 2. okt 2011 kl. 18:13 (CEST)

Krav om nedgradering 2015Rediger

Asav har foreslått at artikkelen skal nedgraderes. Han skriver at «Saken mangler helt referanser …». Jeg har nå gått gjennom artikkelen og formatert de litteraturhenvisningene som var oppgitt i brødteksten, slik at de blir synliggjort som referanser. da burde det rent formelt-tekniske være avklart. Jeg er enig i at artikkelen ikke lever opp til dagens best practice, men ut over det er jeg i mot nedgradering av artikkelen; jeg mener den er innenfor noenlunde anstendige AA-krav. Mvh M O Haugen (diskusjon) 18. des. 2015 kl. 22:04 (CET)

Jeg syns fortsatt to referanser i en anbefalt artikkel er i minste laget. I tillegg lider hele saken av uencyklopedisk og tildels dårlig norsk. På den annen side er emnet såpass smalt at det kanskje ikke spiller noen rolle? Asav (diskusjon) 19. des. 2015 kl. 03:56 (CET)
@Asav: Etter min smak er det største problemet at artikkelen er for fortellende, men jeg har resignert og konkludert med at det bør være innenfor akseptabel stilvariasjon på Wikipedia. Jeg har tatt et sveip i bokhylla.no, og tilføyd noen flere referanser, slik at jeg håper den kan regnes som god nok. Hvis vi ønsker ytterligere referansebelegg kan vi antagelig bruke Reits bok Kappløp med døden mer. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 20. des. 2015 kl. 13:35 (CET)
Da har jeg fjernet merkingen. Asav (diskusjon) 20. des. 2015 kl. 14:30 (CET)

Revurdering av artikkelRediger

Det er mulig jeg setter i gang en revurdering av artikkelen, men jeg vil uansett vente to uker, slik som er god kutyme. Artikkelen har enkelte problemer, og det er ikke bare jeg som har lagt merke til dette (se over). Én ting er den referanseløse teksten, noe helt annet er den fortellende og «intense» stilen som er egnet for å skape en viss stemning og følelse av «tilstedeværelse» i historien. Jeg respekterer at ting var annerledes her da artikkelen ble promotert, og jeg synes det er et imponerende stykke tekst, men jeg lurer på om ikke tekstsjangeren er litt fremmed for våre formål. Det finnes mange former for tekstproduksjon og -plattformer, og jeg tenker kanskje at vi befinner oss på et litt annet sted med vårt saklige og «kjedelige» leksikon, enn denne intense fortellingen. Den har en del narrative og stilmessige grep underveis (retoriske spørsmål til leseren «Var alt forgjeves?», vurderinger «virkelig en imponerende prestasjon» osv.) som føles litt … feil. Tonen er med andre ord spennende, men ikke helt leksikalsk.

En annen ting som slår meg, er bruken av bilder. Den virker tildels ganske spekulativ og billig assosiativ. Særlig «Hundespann i aksjon»-bildet er ganske lite encyklopedisk, og er mer egnet for å fortelle leseren at dette skjer akkurat nå!

Jeg håper andre kan bistå meg i en vurdering. Med vennlig hilsen, og i beste mening, Eisfbnore 2. mai 2020 kl. 07:06 (CEST)

Ettersom to uker har gått, og ingen endring har blitt gjort, setter jeg nå i gang en formell revurdering. Eisfbnore 15. mai 2020 kl. 22:34 (CEST)

Punkter anført i revurderingen:

  • Uleksikalsk narrativ stil, med redaksjonelle vurderinger
  • Kort ingress
  • Spekulativ og unøyaktig bildebruk
  • Mangel på referanser i teksten
Jeg ser at jeg har skjermet artikkelen fra nedgradering to ganger tidligere, og skal ikke stå for hardt på denne gang. Men jeg synes ikke at fortellende stil er en vesentlig innvending. Jeg synes det faller innenfor akseptabel stilvariasjon. Vurderinger er verre. Ingressen kan fikses, og bildebruken er ikke spesielt bekymringsfull.
Derimot ser jeg behovet for å rydde i disposjonen. «Etterspill» bør deles opp i nær ettertid og senere ettertid, og «Innledningen» bør splittes opp til ingressen, bakgrunn og etterspill. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 16. mai 2020 kl. 14:30 (CEST)
Ok, da er vi tydeligvis uenig om denne saken. Jeg synes både artikkelens billedbruk og narrative stil er meget sjenerende, og svært lite kledelig. Jeg kommer uansett til å la denne stå oppe to uker – kanskje er vi så heldige å få et tredje par øyne på saken. Eisfbnore 16. mai 2020 kl. 14:56 (CEST)
Tilbake til siden «Serumløpet til Nome».