Diskusjon:Innovasjon Norge

Aktive diskusjoner

Avsnitt om kritikk av Innovasjon NorgeRediger

Det er reist spørsmål ved avsnittet om kritikk av Innovasjon Norge (se historikk). Slik jeg forstår det er dette avsnittet underbygget med to sterke referanser. Avsnittet bør derfor kunne beholdes. Keanu 3. nov 2009 kl. 22:35 (CET)

Oppdatert tekstRediger

Ny med dette, så usikker på om dette blir riktig, Men her er noen kommentarer:

1) Innovasjon Norge er ikke en etat, men et særlovselskap. Dette er en vesentlig forskjell mht hvorledes selskapet styres og hvordan dialogen med politikere/regjering kan skje.

2) Innholdet i artikkelen er nå faktabasert og svarer på hva Innovasjon Norge er. Dersom vi skal være med (som f.eks Forskningsrådet, SIVA, ENOVA) bør nok dagens info være med.

3) Når det gjelder kritikk og debatt, så er det jo mye å ta fra. I en normal måned har Innovasjon Norge ca 500 avisoppslag på landsbasis, men en topp i oktober på 1020. Mye nyhets/tildelingsoppslag, men også mye debatt. Så det som kommer med her blir gjerne de vinklede/negative, DE mange posistive evalueringer og undersøkelser blir derfor fraværende. Mulig vi kan legge inn dsisse for å balansere ?

HMV/ 4.jan 2010


Takk for at du bidrar på WP.
1. Jeg tror at de færreste vet hva et særlovselskap er, og som du ser har vi ikke en artikkel om dette ennå. Kunne du ikke også skrive en artikkel om dette, det virker som om du kan mer om det enn meg. Innovasjon Norge kan da ikke være det eneste slike selskap. Er feks særlovselskaper profittmaksimerende, som en bedrift med salgs- og profittmål, eller er det mer av et type forvaltningsorgan for staten?
2. Jeg stusset litt ved noe av det som du opprinnelig skrev. Feks var hele avsnittet «Organisasjonens fokus» som tatt ut av en intern håndbok eller strategidokument. WP er ikke stedet å legge ut fremtidige planer dessverre. Ei heller skal det være et avkok fra egne nettsider. Innholdet skal være nøytralt og verifiserbart med tredjepartskilder. Feks «Innovasjon Norge utløser bærekraftige innovasjoner gjennom å tilby tjenester innenfor de fem tjenesteområdene; finansiering, kompetanse, rådgiving, nettverk og profilering» er ikke objektivt og verifiserbart med tredjepartskilder. Fremdeles fremstår avsnittet om «Organisasjonens fokus» mer som interne retningslinjer eller markedsføring av organisasjonens arbeide heller enn som materiale for en leksikonartikkel.
3. Du kan selvfølgelig legge ut lenker til positive artikler om Innovasjon Norge om det finnes slike, f.eks. vellykkede prosjekter som dere har støttet, der det finnes tredjepartsreferanser for dette og der det er relevant for leksikonartikkelen. Keanu 4. jan 2010 kl. 19:09 (CET)

Har laget en artikkel på særlovselskap. hmv/9. jan 2010Dette usignerte innlegget ble skrevet av Hmv (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)

Den artikkelen ble slettet fordi det var opphavsrettsbrudd (kopiert fra regjeringen.no). - 4ing 10. jan 2010 kl. 00:46 (CET)

--


Balansert fremstillingRediger

10.01.2010 av anhau Overskriften debatt/kritikk er ingen debatt av Innovasjon Norge - kun (negativ) kritikk. Det holder ikke å referere kilder i en debatt, dersom alle eksemplene er negative og det ikke er noen balanserende positive innslag. Da er deren systemkritikk og ingenting annet.

Forrige gang jeg for eksempel la inn noen positive eksempler, og tilsvar i denne debatten - men kildehenvisninger - ble disse fjernet. Målet men Wikipedia kan umulig være å sette en organisasjon i et mest mulig dårlig lys? For at en uavhengig leser skal kunne orientere seg, er objektivitet viktig. De tildige versjonene var gjennomsyret av en entydig negativ holdning til Innovasjon Norge. Det er velig lite nyttig.

Slik jeg leser artikkelen i dag, er alt over kritikkavsnittet den positive delen som etterlyses (skogen og trærne, spør du meg). I den grad der finnes bedre tilsvar enn de som nevnes i kritikkdelen, bør argumentene komme fram - men så var det å finne nåla i høystakken først, kanskje? --Bjørn som tegner 10. jan 2010 kl. 11:38 (CET)
Offentligheten har interesse av å vite hva eksperter mener om organisasjonens virke. Inneholder avsnittet påstander uten referanser eller sjikane så vil det fjernes. Såvidt jeg kan se er materialet godt underbygget med referanser. Det er ikke WP som har skrevet artiklene det refereres til.
Slikt som ikke har noe på WP å gjøre er original forskning, retningslinjer fra ledelsen til organisasjonens ansatte, markedsføringsmateriale som organisasjonen har utarbeidet, interne styringsdokumenter med fremtidige visjoner og retningslinjer for organisasjonen, nedlastning fra organisasjonens nettsider (brudd på opphavsrett) eller materiale som har til hensikt å skape et falsk bilde av realiteten. Keanu 10. jan 2010 kl. 11:57 (CET)
Hva som er balanse oppfattes naturlig nok ulikt blant leserne. Flere av utdragene/artiklene som det henvises til er nok mer balanserte mht uttalelser enn det som fremkommer her. Utdragene så langt her vil nok i enkelte av utdragene oppleves med rette som negativt farget og ubalansert. Men det kan jo rettes opp ved at disse ulike syn kommer til uttrykk. Det bidrar jeg gjerne med. hmv 16. jan 2010 kl. 15:20 (CET)

KritikkseksjonRediger

Artikkelen har en kritikkseksjon og det er noe vi ikke har i våre artikler, stoffet som er der må derfor innpasses i andre deler av artikkelen. For å unngå misforståelser så vil jeg understreke at det kan godt være at alt som står i den seksjonen kan være med artikkelen videre, det må bare innpasses i andre deler av den da vi ikke legger det ut i egne seksjoner for kritikk. mvh - Ulf Larsen 25. jan 2010 kl. 20:25 (CET)

Har omstrukturert artikkelen. I prinsippet har den samme innhold, men referansene er nå spredt gjennom artikkelen. Keanu 25. jan 2010 kl. 22:46 (CET)
Denne artikkel i Wikipedia fremstår nå allikevel mer som en debattside enn en side i et oppslagsverk. Fordelingen av disse kritikk og debatt punkter utover i artikkelen forsterker den opplevelsen.
Dersom man skulle gjøre et unntak og lage en debattside, så setter det langt større krav til en balansert fremstilling enn hva sidens hovedmoderator har evnet så langt. Det kan dog mange av oss bidra til. Men nå har artikkelutvalget en klar slagside på negativ side, og alle innlegg for å få fram en balanse har så langt blitt strøket under henvisning til ”reklame”. Basert på subjektive vurderinger og ikke på særlig godt objektivt grunnlag.hmv 30. jan 2010 kl. 10:25 (CET)
Jeg er enig med deg på det punktet at den offentlige omtalen egnet seg bedre slik den sto. Keanu 30. jan 2010 kl. 14:35 (CET)
Jeg leser endringene du har gjort i artikkelen. På samme måte som Ulflarsen sier at det ikke skal være en egen kritikk-avsnitt må vi kunne si at det ikke skal være et debatt-avsnitt slik du har satt det opp. Keanu 30. jan 2010 kl. 15:10 (CET)

RisikoprofilRediger

Jeg har flyttet risikoprofilavsnitt til et mer relevant sted der det står om virkemidler. Avsnittet omhandlet ikke den generelle risikoprofilen til selskapet, men den spesifikke risikoprofilen til ett eller et par av virkemidlene som benyttes: risikolån (600m), etablererstipend (150m), IFU (330m). Totalt deles ut 10 mrd kroner, mens altså bare en liten andel av disse midlene kan bekreftes å omfattes av den beskrevne risikoprofilen (<10%).

Videre var det noen uklare og uverifiserbare påstander, feks «Med sin finansiering fra Staten kan Innovasjon Norge ta en risiko som langt overstiger hva private finansiører kan klare». For det første er det ikke relevant hva Innovasjon Norge kan eller ikke kan gjøre om de ikke faktisk gjør det. For det andre var det vagt og uklart hva som ble ment. Risikobegrepet som benyttes, menes at størrelsen på utbetalinger er høyere enn private går inn med, eller at Innovasjon Norge har høyere tilbøyelighet enn private aktører til å inn på prosjekter hvis sannsynelighet for å mislykkes er høy? Se feks her, selskapet fikk vel 30 millioner fra Innovasjon Norge i omstillingsmidler for å bygge fabrikk. Samtidig gikk en konstellasjon med bl.a. et nederlansk investeringsfond, og et norsk aluminiumskonsern inn med langt mer, over en halv milliard kroner. Midlene fra Innovasjon Norge kom først etter at private aktører allerede hadde tatt personlig og økonomisk risiko ved å etablere selskapet, utvikle teknologi og finansiere oppstarten, og tilskuddet var langt mindre enn private aktører satt inn. Det er ikke dokumentert og tvilsomt at Innovasjon Norge tar langt større risiko enn private finansiører. Keanu 6. feb 2010 kl. 15:59 (CET)

I 2009 bevilget Innovasjon Norge Lavrisiko lån for 3,5 mrd, Risikolån for 2,1 mrd, Tilskudd for 2,5 mrd, garantier og rentestøtte for 1,8 mrd. Risikoprofilen for alt untatt lavrisikolån er vesentlig høyere enn privat finansiering.
Oxford Research rapporterer i sin siste evaluering av Innovasjon Norges 2008 tilsagn at 84% av prosjektene ikke ville ha blitt gjennomført i det hele tatt eller i samme omfang hvis ikke Innovasjon Norge hadde vært med. Innovasjon Norges bidrag inn reduserte risikoen for øvrige deltakere slik at disse fant det bedriftsøkonomiske forsvarlig å delta i prosjekt med denne risiko. hmv 7. feb 2010 kl. 22:05 (CET)
Jeg kan gå med på at tilskudd fra Innovasjon Norge kan være utløsende for annen kapital og at det kan redusere risiko for private deltagere, men dette er ikke det samme som å påstå at «med sin finansiering fra Staten kan Innovasjon Norge ta en risiko som langt overstiger hva private finansiører kan klare». Eksempler på private finansiører som kan ta langt høyere risiko er de som deltar i emisjoner på børsen, der risikoen spres over mange mindre investorer, og industrielle aktører som kan ha strategiske begrunnelser for å ta risiko. Statoil sin første flytende vindmølle kostet vel 1 mrd, dette var vel et ekstremt kostbart og teknologisk risikabelt prosjekt, og risikoen ble vel i sin helhet tatt av Statoil og Siemens? Norske myndigheter ville aldri finansiert opp et slikt prosjekt eller tatt en slik type risiko.
Forskjellen på de enkelte virkemidlene er så stor og virksomheten til organisasjonen favner så mye at det ikke gir et nyttig bilde å beskrive alt under ett. Skal vi utvide om risikoprofil vil det være best å ta det for hvert enkelt virkemiddel (jmf Oxford-rapporten - presist hvilke virkemiddel ibefattes av de 84%, hvaslags prosjekter var det - landbruk eller teknisk innovasjon etc) og vi må ha referanser for hvert virkemiddel. Det står nå allerede noe under lavrisikolån (jeg flyttet dit og skrev om den opprinnelige teksten fra avsnittet om risikoprofil), vi kan fylle ut på de andre virkemidlene.
Videre må det også spesifiseres bedre hva som menes med risiko. En aktør som kun gir tilskudd kan ikke oppleve et tap ved å gjøre tilskuddet, eller dvs aktøren er garantert å få et tap og er garantert ikke å få en oppside. Hva risikerer da egentlig denne aktørens ved å gi et tilskudd? Risiko i tilfellet soft-tilskudd eller lån er ikke det samme som risiko ved å ta en egenkapitalposisjon. Finner det derfor upresist å bruke ordet uten spesifisering. Keanu 7. feb 2010 kl. 23:35 (CET)

Innovasjon og distriktspolitikkRediger

Dette avsnittet fremstår som historiske omtale til selskapet. Foreslår derfor flytting av dette til avsnittet om historikk. Keanu 16. mai 2010 kl. 12:25 (CEST)

Balansert fremstillingRediger

La det være understreket at WP ikke er stedet for promosjon og reklame. Utsagn av type «person X synes at Innovasjon Norge er kjempeflinke» har intet her å gjøre. Keanu 8. jun 2010 kl. 19:32 (CEST)

MENON Business Economics evaluering av Innovasjon Norge overlevert regjeringen i dag er nok langt mer enn det. Teksten er deres konklusjon i rapporten. Les og lær. hmv 8. jun 2010 kl. 19:37 (CEST)
Vennligst avstå fra redigeringskrig med etablerte brukere. Du kan legge inn materialet på en mer balansert måte. Hva presist menes med "imponerende måte"?? Høres ut som en uttalelse fra en skolestil, ikke en leksikonartikkel. Keanu 8. jun 2010 kl. 19:42 (CEST)
Videre, hva mener du med å referere til denne? Jeg kan ikke se at det står noe av det du satt inn der. Keanu 8. jun 2010 kl. 19:44 (CEST)
Vennligst avstå fra redigeringskrig på dette innlegget. Du blir svært ubalansert ifht hva som skal stå her. I dette avsnittet er det mange enkeltpersoner med negative subjektive uttalelser basert på de synes og måtte mene. Det er disse som burde tas bort da de ikke har noen objektiv substans. Inllegget vedrører en evaluering overlevert regjeringen i dag, som konkluderer med på en positiv måte. Det må selv du leve med. At evaluator bruker ordene "imponerende" må de kunne stå for. Les web. Og la meg få lagt inn referansen før du tar på deg redigeringsansvar på feilaktig grunnlag.hmv 8. jun 2010 kl. 19:55 (CEST)
Denne studien er skrevet av Menon, som har tett tilknytning til Innovasjon Norge. Ikke en troverdig kilde i mine øyne. Keanu 8. jun 2010 kl. 20:10 (CEST)
Menon har gjort en mengde arbeid for Innovasjon Norge, blant annet på reiselivsbransjen. Se feks her, jeg siterer: «Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Innovasjon Norge.». Rapporten er signert en Erik W. Jakobsen, gründer og daglig leder av Menon Business Economics. Keanu 8. jun 2010 kl. 20:16 (CEST)
Evalueringen er bestilt av og levert til Nærings- og handelsdepartementet etter en offentlig anbudsprosess. Innovasjon Norges involvering er at de er blitt vurdert av MENON. Ja de har mange oppdrag og oppdragsgivere gjennom årene, men det gjør ikke deres arbeid og rapport inhabil. Nå "roter"dere..hmv 9. jun 2010 kl. 14:25 (CEST)
Som relativt fersk og uerfaren bruker av WP kan det være hensiktsmessig å ikke forsøke seg på redigeringskrig med etablerte brukere. Keanu 9. jun 2010 kl. 14:55 (CEST)
Dette synes som en merkelig diskusjon. Hvis det er slik at et evalueringsbyrå har avgitt en rapport om Innovasjon Norge så må det være en grei kilde? Dette er ikke et spørsmål om hvor lenge man har redigert noe på Wikipedia? Med den argumentasjonen som benyttes vil de fleste evalueringsbyråer i Norge måtte tas bort, all den tid vi i departementene, og de andre virkemidlene vel har brukt alle sammen gjennom årene.KLund/9.6.10 Dette usignerte innlegget ble skrevet av 212.17.132.50 (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)

1. I utgangspunktet er avsnittet som blir forsøkt satt inn uleksikalsk. Mulig at rapporten kan refereres til, men da ikke i det format som er benyttet. WP kan ikke ha en leksikonartikkel som fremstår som reklame for en organisasjon. Les gjerne litt om hva wikipedia ikke / feks er det ikke et sted for propaganda. Når man skriver at "Innovasjon Norges prestasjoner er imponerende" i en leksikonartikkel, så må vi forstå at dette går på tvers av retningslinjene. Det er ikke jeg som har laget disse reglene.

2. Når det gjelder akkurat denne rapporten og den positive omtalen der fremstår det for en utenforstående som om dette er kjøpt og betalt for ved tidligere og fremtidige betalte prosjekter fra Innovasjon Norge. Menon er knapt en uavhengig tredjepart om de har så sterk tilknytning til organisasjonen og insentiver til å bevare og bygge videre en god relasjon til Innovasjon Norge ved at dette kan gi dem oppdrag. Keanu 9. jun 2010 kl. 15:35 (CEST)

Det som evnt kan skrives er at Menon, som er tilknyttet Innovasjon Norge gjennom tidligere prosjekter har uttalt følgende.. og så kan man legge inn sitat på korrekt vis. Man kan ikke legge inn "innovasjon norge er imponerende" og tro at dette får stå, da kan man ikke ha lang erfaring med WP. Keanu 9. jun 2010 kl. 15:38 (CEST)
Dette avsnittet bør egentlig tas helt bort. Hørere ikke hjemme i Wikipedia. Kan ikke se at vi har tatt med lignende på tilsvarende organisasjoner. Media avsnittet innenholder dessuten en miks av lettvinte synspunkter og faglige rapporter/studier. G.K. Dette usignerte innlegget ble skrevet av 212.17.132.50 (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)

Huff a meg for en siglivet diskusjon. Jeg er forskningsleder i MENON og ansvarlig for utredningen av Innovasjon Norges rolle under finanskrisen som det refereres til. Dersom orbruk av typen "imponerende" ikke benyttes på WP så bør man jo unngå å bruke det ordet på siden. Vedrørende vurderingen av MENON som en nøytral tredjepart, er jeg uenig. Sist vi gjennomførte en evaluering av Innovasjon Norges virkemiddelapparat (publisert for ett år siden) beskrev Dagens Næringsliv rapporten som total SLAKT av virkemiddelet på forsiden i krigstyper på svart bakgrunn. Jeg kan faktisk ikke komme på et eneste forskningsinstitutt som har gitt så tydelig negativ kritikk. SÅ hvorfor Keanu/CEST er så skeptisk til MENON er meg en gåte. Men det finnes jo så mange agendaer der ute. LAG Dette usignerte innlegget ble skrevet av 83.109.107.71 (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)

Jeg er visst ikke den eneste som ikke sluker dette rått. Se DN: Pengene skulle ut, ut, ut, fort, fort, fort. Keanu 9. jun 2010 kl. 17:59 (CEST)
Keanus bruk av overskrifter er lite opplysende. I kriser kan det komme situasjoner der noe MÅ ut fort, fort fort, og helst dagen før - Mexicogolfen i ferskt minne. Poenget med en evaluering må da bli om de rette virkemidlene kom på plass i tide - og om de gjorde nytte i tråd med hva som var ønsket. Slike forhold vil ofte være gjenstand for diskusjon, og MENON er da en av flere røster. Tyngden i stemmen, blir graden av faglig solid arbeide, der jeg ikke har lyst til uten videre å stole på desk-redaktører med sans for at overskrift = punchline. Men DN kan av og til finne poenger som er blitt nedtont eller oversett - men de har vel også en agenda mht offentlige og halvoffentlige vesener. Sett inn både MENONS eva. og DNs oppmykning som supplement, og legg stridsøksene på hylla. Det er for fint vær til å hakke løs. Bjørn som tegner 9. jun 2010 kl. 20:14 (CEST) (signaturknappen er nr. 10 fra venstre over redigeringsruta)

Endret eksterne lenkerRediger

Jeg har nettopp endret 7 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Innovasjon Norge. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 31. jul. 2017 kl. 03:07 (CEST)

Endret eksterne lenkerRediger

Jeg har nettopp endret 2 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Innovasjon Norge. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 18. nov. 2017 kl. 23:46 (CET)

Endret eksterne lenkerRediger

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Innovasjon Norge. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 15. apr. 2019 kl. 07:57 (CEST)

Tilbake til siden «Innovasjon Norge».