Diskret uniform fordeling

Diskret uniform fordeling er en sannsynlighetsfordeling der alle utfall har like stor sannsynlighet. Et forsøk der det er mulige utfall, k1, k2, ..., kn og sannsynligheten for hvert utfall er

Diskret uniform fordeling for n = 5
,

altså har en uniform (lik) fordeling, slik man for eksempel har for myntkast eller terningkast. Et terningkast har de mulige utfallene 1, 2, 3, 4, 5 og 6, der sannsynligheten for hver av dem er . Terningkast vil kun være gyldig med én terning. Dersom en bruker to, er ikke sannsynligheten for hvert utfall like. For et myntkast der mulighetene bare er kron eller mynt, er sannsynligheten for hver av dem .

Se også Rediger