Discovery Investigations

Discovery Investigations var en rekke britiske forskningsekspedisjoner i Sørishavet for undersøkelse av hval. De ble finansiert av Colonial Office og organisert av Discovery Committee i London som ble etablert i 1918. Hensikten med undersøkelsene var å skaffe en vitenskapelig basis for forvaltningen av hvalforekomstene i Antarktis. Arbeidet resulterte i ny kunnskap om hval, krillen de lever av og oseanografien i deres habitat. Undersøkelsene pågikk fram til 1951.

Laboratorium rediger

Landbaserte undersøkelser ble foretatt på Sør-Georgia mellom 1925 og 1931, i et marinbiologisk laboratorium på King Edward Point. Forskerne bodde og arbeidet i bygningen, og ble transportert den snaue kilometeren over King Edward Cove til Grytviken for å studere hval som ble fraktet i land av hvalbåter.

Fartøy rediger

Forskningsfartøyene som ble benyttet var:

Rapporter rediger

Resultater fra undersøkelsene ble trykket i Discovery Reports. Dette var en serie med mange små rapporter som ble utgitt i 38 bind av Cambridge University Press og senere Institute of Oceanographic Sciences. Den siste rapporten forelå i 1980.

Litteratur rediger

Discovery Investigations er beskrevet i følgende bøker:

  • Alister Hardy (1967): Great Waters, Collins
  • F.D. Ommanney (1938): South Latitude Longmans
  • John Coleman-Cooke (1963): Discovery II In The Antarctic
  • Alfred Saunders (1950): A Camera in Antarctica, Winchester Publications, London

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata