Direktiv om markeder i finansielle instrumenter

Direktiv om markeder i finansielle instrumenter (fra engelsk Markets in Financial Instruments Directive, ofte forkortet MiFID) er et EU-direktiv. MiFID trådte i kraft 1. november 2007 og er nedfelt i verdipapirhandelloven.[1] Det skal gi investorer bedre beskyttelse enn de har i dag. Etter den nye loven må alle kunder som handler finansielle instrumenter, klassfiseres etter nærmere bestemte kriterier. Krav til informasjon og rådgivning varierer med kundens profesjonalitet, og regelverket kommer særlig uerfarne investorer til gode.

Referanser rediger

Kilder rediger