Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques

Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques er en encyklopedi som utgis av forlaget Letouzey et Ané i Paris. Leksikonet ble grunnlagt i rammen av en planlagt Encyclopédie des sciences ecclésiastiques, og er et omfattende oppslagsverk over kirkehistorien.

Innholdsoversikten omfatter helgener, kirkelige embedsmenn, teologiske, filosofiske og historiske forfattere og lærere, ordenssamfunn, bispedømmer, klostre, valfartssteder, land og regioner i størst mulig bredde og utførlighet.

Forlaget ba den daværende rektor ved Institut Catholique de Paris, den senere kardinal Alfred Baudrillart (1859–1942), stå for redigeringen av verket. Han knyttet til seg den sveitsiske bysantinisten Albert Vogt (1874–1942) og oratoriepateren Urbain Rouziès (1872–1956) som medarbeidere.

Det første heftet (fasciculum) (fra stikkordet «Aachs») ble utgitt i 1912 og publisjonen har gått radig fra år til år. I 2015 kom encyklopedien til fasciculum 185 (med artikler fra «Leyen» til «Licayrac»). Encyklopedien utgis også i bind. I 2015 bestod den av 31 bind og var kommet frem til oppslagsordet «Licayrac».

Nettsted : [1]