Devle gård

gård i Trondheim
Devle gård
Devle gård på Lade Hovedbygningen (1983) (9393143348).jpg
Hovedbygningen på Devle i 1983.
Beliggenhet
NavnDevle gård
AdresseLade allé 64
StrøkLade
KommuneTrondheim
Historiske fakta
EierTrondheim kommune
Posisjon

Devle gård
63°26′44″N 10°27′32″Ø
Commons-logo.svg
 Devle gård på Commons

Devle gård (gnr. 412/1, tidligere 3/1 i Strinda kommune) er en gård på Ladehalvøya i Trondheim, beliggende på en haug mellom Ringve og Leangen. Navnet kommer fra norrønt Depill, og er muligens et navn på et tjern eller en dam som har ligget på gårdsvaldet. Det er funnet en gravrøys på gårdsvaldet, som trolig hørte under Lade gård opprinnelig, og det er ikke mulig å si når Devle ble et eget bruk. De tre husmannsplassene Berget, Devlemarken og Nybryggen tilhørte gården.

I middelalderen tilhørte Devle Bakke kloster, før den deretter lå under Lade. Gården hadde samme eiere som Lade fram til Caspar Schøllers død i 1661, da den ble overtatt av hans sønner. De solgte den videre til kjøpmann Jochum Hinsche. I 1708 kjøpte kjøpmann Jonas Angell gården, og overdro den til sin svigersønn, Just Wide. Devle ble så overtatt av Wides svigersønn Henrik Meincke i 1784, og deretter av hans sønn, Just Meincke, som i 1840 overdro den videre til sin sønn, Henrik Meincke. Ved Meinckes død i 1855 ble Devle overtatt av datteren Louise, som var gift med Johan T. Finne. Gården var i familien Finnes eie fram til Trondheim kommune overtok den i 1962. Det meste av jordveien hadde tidligere blitt overdratt til Strinda kommune, som hadde utstykket den til bolig- og industriformål.

Hovedbygningen på Devle ble oppført av Just Meincke etter 1827/28. Bygningen er et midtsalshus i en og en halv etasje, og har to fløyer med fremspringende takark på begge sider. Den ble satt i stand utendørs i årene 1980–81. I årene 1940–1945, under andre verdenskrig, var gården beslaglagt av tyskerne, og husene ble sterkt ramponert. Innendørs preges bygningen fremdeles av skilleveggene tyskerne satt opp. I dag benyttes hovedbygningen på Devle som leiegård, og består av sju leiligheter. Den er omgitt av kommunale aldersboliger. Gården er omringet av en park med flere store, gamle trær.

GalleriRediger

LitteraturRediger

  • Bratberg, Terje T.V. (1996). Trondheim byleksikon. Kunnskapsforlaget. s. 138–139. ISBN 8257306428. 
  • Strinda bygdebok. Strinda bygdebokkomité. 1939. s. 106–108. ISBN 8270284386. 
  • Støren, Wilhelm K. (1983). Sted og navn i Trondheim. Brun. s. 64–65. ISBN 8270284718.