Devle gård

gård i Trondheim

Devle gård (gnr. 412/1, tidligere 3/1 i Strinda kommune) er en gård på Ladehalvøya i Trondheim, beliggende på en haug mellom Ringve og Leangen. Navnet kommer fra norrønt Depill, og er muligens et navn på et tjern eller en dam som har ligget på gårdsvaldet. Det er funnet en gravrøys på gårdsvaldet, som trolig hørte under Lade gård opprinnelig, og det er ikke mulig å si når Devle ble et eget bruk. De tre husmannsplassene Berget, Devlemarken og Nybryggen tilhørte gården.

Devle gård
Hovedbygningen på Devle i 1983.
Beliggenhet
AdresseLade allé 64
LandNorge
StrøkLade
StedTrondheim
Historiske fakta
Eier(e)Trondheim
Kart
Kart
Devle gård
63°26′44″N 10°27′32″Ø

I middelalderen tilhørte Devle Bakke kloster, før den deretter lå under Lade. Gården hadde samme eiere som Lade fram til Caspar Schøllers død i 1661, da den ble overtatt av hans sønner. De solgte den videre til kjøpmann Jochum Hinsche. I 1708 kjøpte kjøpmann Jonas Angell gården, og overdro den til sin svigersønn, Just Wide. Devle ble så overtatt av Wides svigersønn Henrik Meincke i 1784, og deretter av hans sønn, Just Meincke, som i 1840 overdro den videre til sin sønn, Henrik Meincke. Ved Meinckes død i 1855 ble Devle overtatt av datteren Louise, som var gift med Johan T. Finne. Gården var i familien Finnes eie fram til Trondheim kommune overtok den i 1962. Det meste av jordveien hadde tidligere blitt overdratt til Strinda kommune, som hadde utstykket den til bolig- og industriformål.

Hovedbygningen på Devle ble oppført av Just Meincke etter 1827/28. Bygningen er et midtsalshus i en og en halv etasje, og har to fløyer med fremspringende takark på begge sider. Den ble satt i stand utendørs i årene 1980–81. I årene 1940–1945, under andre verdenskrig, var gården beslaglagt av tyskerne, og husene ble sterkt ramponert. Innendørs preges bygningen fremdeles av skilleveggene tyskerne satt opp. I dag benyttes hovedbygningen på Devle til kommunale boliger, og består av syv leiligheter. Den er omgitt av kommunale aldersboliger. Gården er omringet av en park med flere store, gamle trær.

Galleri rediger

Litteratur rediger

  • Bratberg, Terje T.V. (1996). Trondheim byleksikon. Kunnskapsforlaget. s. 138–139. ISBN 8257306428. 
  • Strinda bygdebok. Strinda bygdebokkomité. 1939. s. 106–108. ISBN 8270284386. 
  • Støren, Wilhelm K. (1983). Sted og navn i Trondheim. Brun. s. 64–65. ISBN 8270284718.