Det psykologiske fakultet (UiB)

fakultet ved Universitetet i Bergen
(Omdirigert fra «Det psykologiske fakultet»)

Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen er Skandinavias eneste psykologiske fakultet. Det startet som et institutt i 1964 og ble eget fakultet i 1980, ved at det sammen med Det juridiske fakultet ble skilt ut fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Professor Bjørn Christiansen var den sentrale arkitekten for utbyggingen av profesjonsstudiet i psykologi og drivkraften bak opprettelsen av Det psykologiske fakultet. Det var ved opprettelsen det eneste psykologiske fakultet i Skandinavia, og er fremdeles det eneste ved et norsk universitet.

Det psykologiske fakultet.

Den første dekan etter opprettelsen var professor Hallgrim Kløve, deretter fulgte professorene Tordis Dalland Evans (den første kvinnelige dekan ved et norsk universitet, 1986-1990), Geir Nielsen (1991–1992), Håkan Sundberg (1993–1998), Odd E. Havik (1999–2005), Gerd Kvale (2005–2010), Jarle Eid (2010-2017), Bente Wold (2017-2021) og Norman Anderssen (2021-).

Psykologisk fakultet består av fem institutt: Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Institutt for klinisk psykologi, Institutt for samfunnspsykologi, Institutt for pedagogikk og Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL). I tillegg inngår Senter for krisepsykologi og Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE).

På undervisningssiden drev fakultetet i starten primært profesjonsutdanning i psykologi, det som den gang het "embetsstudiet i psykologi", og som ble startet opp i Bergen under Bjørn Christiansens ledelse i 1969. I dag er psykologisk fakultet et breddefakultet med 16 studieprogram som spenner fra psykologi både som profesjonsstudium, disiplinfag, anvendt fag innenfor arbeids og organisasjonspsykologi og helsefremmende arbeid, til logopedi, barnevern og pedagogikk. Bredden innenfor forskning er tilsvarende stor, med studier både av nevral aktivitet i hjernen, beslutningsprosesser, migrasjon, innovative behandlingsformer i helsevesenet, mobbing i arbeidslivet og skolereformer.

Det psykologiske fakultet har fem institutter og tre sentre:

  • Institutt for samfunnspsykologi
  • Institutt for klinisk psykologi
  • Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
  • Institutt for pedagogikk
  • SLATE (Centre for the Science of Learning & Technology)
  • Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)
  • Senter for krisepsykologi
  • Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata