Det pavelige akademi for livet

Det pavelige akademi for livet er et akademi tilknyttet Pavestolen som beskjeftiger seg med studiet av informasjon om og bevisstgjøring omkring sentrale problemstillinger innenfor biomedisin og vedrørende lovgivning som knytter an til fremme og forsvar av det menneskelige liv.

Akademiet ble opprettet av pave Johannes Paul II i et motu proprium (pavelig skriv) ved navn "Vitae Mysterium" (Livets mysterium) den 11. februar 1994. Akademiet er autonomt, og samarbeider med Det pavelige råd for den pastorale assistanse til helsearbeidere og flere andre dikasterier innen den romerske kurie som beskjeftiger seg med livsvernsspørsmål.

Etter at akademiets første leder, den franske professor Jerome Lejeune, døde allerede den 3. april 1994, overtok den chilenske dr. Juan de Dios Vial Correa presidentskapsvervet, assistert av en visepresident, biskop Elio Sgreccia. Den 3. januar 2005 overtok biskop Sgreccia som akademiets tredje president.

Akademiet består av 70 medlemmer utnevnt av paven, og de representerer forskjellige grener av de biomedisinske vitenskaper som er tettest faglig tilknyttet problemene knyttet til fremmet av menneskelivet og dets verdighet. Det er også noen æresmedlemmer.

Se ogsåRediger